สงขลา ขยายเวลา ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงวันที่ 30 เม.ย.

สงขลา ขยายเวลา ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงวันที่ 30 เม.ย.
มติชน
17 เมษายน 2563 ( 09:42 )
82
สงขลา ขยายเวลา ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงวันที่ 30 เม.ย.

 

วันที่ 17 เม.ย. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จ.สงขลาเปิดเผยว่าคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลามีมติให้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา ฉบับที่19/2563 เรื่องแก้ไขกำหนดเวลาให้ผลบังคับใช้สิ้นสุดของคณะกรรมการโรคติดต่อลำคำสั่ง จ.สงขลานับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เม.ย.63

 

นายจารุวัฒน์เปิดเผยว่าคำสั่งที่ 1/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำสั่งที่ 16/2563 ขอให้ประชาชนในพื้นที่ จ.สงขลาสวมหน้าการอนามัยเมื่อออกจากบ้าน คำสั่ง18/2563 ปิดพื้นที่หรือสถานที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด คำสั่งที่1720/2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติ พรก. คำสั่ง 1737/2563เรื่องปิดช่องทางเข้า-ออกในราชอาณาจักร จ.สงขลา โดยแก้ไขเฉพาะส่วนการกำหนดเวลาให้ผลบังคับใช้สิ้นสุด

 

“กรณีที่มีผลบังคับใช้ถึงก่อนวันที่ 30เม.ย. แก้ให้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 30 เม.ย.2563 กรณีที่มีผลบังคับใช้ถึงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย แก้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 30เม.ย. และกรณีที่ผลบังคับใช้ไม่ได้กำหนดเวลาบังคับใช้ ไม่ได้กำหนดเวลาผลบังคับใช้สิ้นสุด แก้เป็นมีผลบังคับใช้ถึง 30 เม.ย.63” นายจารุวัฒน์กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง