รีเซต

ย้อนอ่านคำสั่ง รองผู้ว่าสมทุรสาคร ก่อนพบตัวเลขโควิดกลับมาพุ่งอีกรอบ

ย้อนอ่านคำสั่ง รองผู้ว่าสมทุรสาคร ก่อนพบตัวเลขโควิดกลับมาพุ่งอีกรอบ
มติชน
18 มกราคม 2564 ( 11:54 )
68
ย้อนอ่านคำสั่ง รองผู้ว่าสมทุรสาคร ก่อนพบตัวเลขโควิดกลับมาพุ่งอีกรอบ

หลังจากที่ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ม.ค.64 ที่ผ่านมา ตัวเลขการติดเชื้อโควิด-19 ที่ จ.สมุทรสาครเพิ่มสูงขึ้นอีกนั้น “มติชนออนไลน์” ขอคำสั่งจังหวัดสมุทรสาครล่าสุด ที่นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจ.สมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจ.สมุทรสาคร ได้ลงนามคำสั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 64 เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ฉบับที่ 42)

 

โดยเนื้อหาของประกาศดังกล่าวเป็นเรื่องของการปิดสถานที่ มีสาระสำคัญ เช่น


1.ร้านตัดผม เปิดได้ทั้งจังหวัด ตั้งแต่เวลา 06.00 -21.00 น. แต่ต้องมีมาตรการควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้ และมาตรการป้องกัน


2.ร้านอาหาร เปิดได้ทั้งจังหวัด ยกเว้นในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร ใน 8 ตำบล ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย 1.ตำบลท่าทราย 2.ตำบลมหาชัย 3.ตำบลโกรกกราก 4 .ตำบลท่าฉลอม 5.ตำบลนาดี 6.ตำบลบางหญ้าแพรก 7.ตำบลโคกขาม 8.ตำบลท่าจีน ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. คือจำหน่ายอาหารแบบนำกลับไปรับประทานที่บ้านเท่านั้น โดยร้านอาหารที่เปิดได้ต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม นั่งได้โต๊ะละ 1-2 คน (มีฉากกั้น) รายละเอียดข้อกำหนดตามเอกสารแนบท้าย

 

โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.-1 ก.พ.64

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง