รีเซต

Army Delivery บุกป่าฝ่าดง ส่งตรงอินทผาลัมถึงผู้ยากไร้ 10 วันสุดท้ายรอมฎอน

Army Delivery บุกป่าฝ่าดง ส่งตรงอินทผาลัมถึงผู้ยากไร้ 10 วันสุดท้ายรอมฎอน
77ข่าวเด็ด
13 พฤษภาคม 2563 ( 04:58 )
124
Army Delivery บุกป่าฝ่าดง ส่งตรงอินทผาลัมถึงผู้ยากไร้ 10 วันสุดท้ายรอมฎอน

 

ห้วงเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 กำลังคืบคลานเข้ามาถึงโค้งสุดท้าย ‘อินทผาลัม’ ผลไม้อันประเสริฐและเป็นมงคลตามหลักศาสนาอิสลาม จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ชาวมุสลิมทุกคนพึงมีไว้รับประทานก่อนเวลาละศีลอดในแต่ละวัน แต่ใช่ว่าทุกครอบครัวจะสรรหามาไว้ทานกันได้ ยังคงมีผู้ยากไร้ยากจนและอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ ที่สำคัญไร้ซึ่งปัจจัยคือ ‘เงิน’ ที่จะไปซื้อ ไม่เพียงแต่อินทผาลัมเท่านั้น แม้แต่อาหาร หลายครอบครัวขัดสน อยู่กันแบบอด ๆ อยาก ๆ


 


พ.อ.ชนาธิป ทองเชี่ยว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 เล็งเห็นถึงความด้อยโอกาสทางสังคมของพื้นที่ป่าเขาในเขตรับผิดชอบของ ฉก.ทพ.45 จึงได้มอบหมายให้ชุดกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง เดินเท้าลงพื้นที่ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อนำอินทผาลัมและน้ำดื่มไปมอบให้กับชาวบ้านที่ยากจนและอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญ ได้นำอินทผาลัมไว้บริโภคก่อนละศีลอดในห้วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนก่อนเข้าสู่เทศกาลฮารีรายอประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441โดยอินทผาลัมที่นำไปมอบในครั้งนี้จำนวน 100 ชุด ตามโครงการ “Army Delivery” เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จนส่งผลต่อประชาชนที่ยากต่อการเดินทางเข้า-ออกในการจัดหาเครื่องบริโภคให้กับครอบครัว รวมทั้งเป็นการสร้างความอบอุ่นใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนอีกหนทางหนึ่งในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทย


ซึ่งแน่นอน ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเฉกเช่นนี้ยังคงตกหล่นจากความช่วยเหลืออีกมาก นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของโครงการ ‘Army Delivery’ เรียกได้ว่าเป็นการเติมเต็มรอยยิ้มระหว่างผู้ให้และผู้รับอย่างแท้จริงบนแผ่นดินสุดปลายด้ามขวาน ‘นราธิวาส’


 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง