รีเซต

พายุมู่หลานถล่มพื้นที่เกษตร 8.8 หมื่นไร่ "ข้าว"เสียหายหนัก!

พายุมู่หลานถล่มพื้นที่เกษตร 8.8 หมื่นไร่ "ข้าว"เสียหายหนัก!
TNN ช่อง16
19 สิงหาคม 2565 ( 10:31 )
65
พายุมู่หลานถล่มพื้นที่เกษตร 8.8 หมื่นไร่ "ข้าว"เสียหายหนัก!

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หรือนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยต่อเกษตรกรผู้ประสบเหตุอุทกภัย จากเหตุพายุดีเปรสชั่น มู่หลาน และร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และประเทศลาวตอนบน ส่งผลให้บางพื้นที่ของประเทศเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การช่วยเหลือและเตรียมการรับมือรองรับเกษตรกรผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วน


โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ติดตามสถานการณ์การอุทกภัยจากพายุดังกล่าว จากการได้รับรายงานพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบใน 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พะเยา น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ เลย หนองคาย และจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวนกว่า 23,182 ราย 

และมีการคาดว่ามีพื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวนกว่า 88,305.25 ไร่ แบ่งเป็นนาข้าว 71,695.75 ไร่ พืชไร่ละพืชผัก 14,758.75 ไร่ ไม้ผลไม้ผืนต้นและอื่น ๆ 1,870.75 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565)

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าสำรวจความเสียหายของเจ้าหน้าที่ จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมการสำรวจและช่วยเหลือเกษตรกรรองรับภายหลังน้ำลด ทั้งการลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่ความเสียหาย การเตรียมผลิตพืชพันธุ์ดี และการเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

ด้านเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ยังคงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ในอัตราดังนี้

ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 4,048 บาทต่อไร่ ตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ 

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง