รีเซต

'แอร์เอเชีย' หยุดบินในประเทศ 1 เดือน

'แอร์เอเชีย' หยุดบินในประเทศ 1 เดือน
มติชน
28 มีนาคม 2563 ( 07:59 )
226
2
'แอร์เอเชีย' หยุดบินในประเทศ 1 เดือน

รายงานข่าวจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด แจ้งว่า เพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไทยแอร์เอเชีย (เที่ยวบิน FD) มีความจำเป็นต้องระงับการให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ สายการบินฯ มีแผนจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งเพื่อการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวไว้แล้วจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากสายการบินฯ ทางเอสเอ็มเอส หรืออีเมลที่ได้ระบุไว้ เพื่อเลือกรับข้อเสนอทางเลือกต่างๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง