TrueID

เช็ก 3 ช่องทาง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกอาชีพ ทุกสัญชาติ ฟรี!

เช็ก 3 ช่องทาง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกอาชีพ ทุกสัญชาติ ฟรี!
TNN ช่อง16
30 พฤศจิกายน 2564 ( 11:39 )
37
เช็ก 3 ช่องทาง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกอาชีพ ทุกสัญชาติ ฟรี!

วันนี้ (30 พ.ย.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศแบบปลอดภัย (Smart Entry) โดยส่งเสริมให้สถานประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ SHA+ และ COVID Free Setting 

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กำหนด เพื่อให้ทุกคนทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการเปิดรับการท่องเที่ยวและฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างปลอดภัย กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้มารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง โดยได้เริ่มเปิดให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ ตั้งแต่ 9 พ.ย. 64 เป็นต้นมา ประกอบด้วย

เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดก็ตามมาแล้ว 1 เข็ม จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม ตามกำหนดของชนิดวัคซีนเข็มแรก

เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือตามที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป

ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ดังกล่าว สามารถรองรับผู้รับบริการได้ประมาณวันละ 2,000 คน/วัน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนกรุงเทพมหานคร ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่งด้วย

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.


สำหรับช่องทางการรับวัคซีนมี 3 ช่องทาง ได้แก่ 

ช่องทางที่ 1 สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถนัดหมายขอรับวัคซีนได้ทางแอปพลิเคชัน “QueQ” โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้ 

1. สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “QueQ” 

2. เข้าแอปพลิเคชัน “QueQ” เลือก “บริการสาธารณะ” 

3. เลือกสถานที่เข้ารับบริการ “กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ปลอดโรคโควิด19 อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง”

หรือเลือกรับวัคซีนที่โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ที่อยู่ใกล้บ้าน ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลคลองสามวา และโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

4. กรอกเลขบัตรประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง กดต่อไป 

5. เลือกวันที่รับบริการ และเวลาที่ต้องการ กดยืนยัน 

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.


ช่องทางที่ 2 เป็นการลงทะเบียนนัดหมายขอรับวัคซีนแบบองค์กรหรือกลุ่ม (Group vaccination) ที่มีจำนวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (เฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง) 

โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน GOOGLE FORM เช่น กลุ่มพนักงานจากร้านหรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลุ่มคนงานจากแคมป์ก่อสร้าง เป็นต้น

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.


ช่องทางที่ 3 การลงทะเบียนรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน (เฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง) สำหรับประชาชนทั่วไปทุกสัญชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนแต่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ สามารถเดินทางมาลงทะเบียนขอรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน 

ทั้งนี้ ในวันรับวัคซีนให้นำเอกสารมาแสดงตน ดังนี้ 

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง (PASSPORT)

2. หลักฐานการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน “QueQ” บนมือถือ

3. หลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือใบรับรองแพทย์ว่าเคยติดเชื้อโควิด-19 กรณีลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.


ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นอกจากการให้บริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) แล้ว กรุงเทพมหานครยังได้จัดรถ BMV ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ชุด CCRT เดินเท้าเข้าไปฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุถึงบ้านด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงวัคซีนของทุกคน

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ถือเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกาย หากไม่ฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้ออาการจะรุนแรงกว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน ที่สำคัญเมื่อฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเฝ้าระวังและปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อไป 

อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลให้เหมาะสม และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือหรือน้ำสบู่บ่อยๆ เป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.


จากรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กรุงเทพมหานคร จากฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข MOPH Immunization Center ณ วันที่ 26 พ.ย. 64 เวลา 22.00 น. มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 8,953,587 คน คิดเป็นร้อยละ 116.29 ผู้ได้รับวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 7,912,692 คน คิดเป็นร้อยละ 102.77 จากจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร จำนวน 7,699,174 คน

กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่ง โดยสามารถลงทะเบียนนัดหมายขอรับวัคซีนได้ตามช่องทางที่กำหนด ทั้งแอปพลิเคชัน “QueQ” และ GOOGLE FORM รวมถึงการลงทะเบียนรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2203 2883 ในวันและเวลาราชการ หรือโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่ง


ภาพจาก TNN ONLINE


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง