รีเซต

'ศรีสุวรรณ' จ่อนำชาวไร่ยาสูบร้อง ป.ป.ช.เอาผิดกระทรวงการคลังเอื้อประโยชน์บริษัทบุหรี่นอก

'ศรีสุวรรณ' จ่อนำชาวไร่ยาสูบร้อง ป.ป.ช.เอาผิดกระทรวงการคลังเอื้อประโยชน์บริษัทบุหรี่นอก
มติชน
8 กันยายน 2563 ( 09:06 )
142
'ศรีสุวรรณ' จ่อนำชาวไร่ยาสูบร้อง ป.ป.ช.เอาผิดกระทรวงการคลังเอื้อประโยชน์บริษัทบุหรี่นอก

เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ส่งผลให้มีการปรับขึ้นภาษียาเส้นจากเดิมกิโลกรัมละ 5 บาท เป็นกิโลกรัมละ100 บาท ซึ่งมีอัตราที่สูงมากขึ้นถึง 2000% หรือ 20 เท่า แต่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวกลับกำหนดอัตราภาษีบุหรี่ซิกาแรต เพิ่มขึ้นเพียง 40% จากราคาขายปลีกแนะนำ โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นการขยายระยะเวลาการขึ้นภาษีออกไป ด้วยการอ้างเหตุผลว่า เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหมายถึง โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง และผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแรต รวมถึงเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบมีระยะเวลาในการปรับตัว ทั้งที่เป็นการจัดเก็บภาษีจากสินค้าประเภทเดียวกัน

 

“ต่อมากระทรวงการคลัง ออกประกาศกระทรวง ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ให้เลื่อนภาษีสรรพสามิตยาสูบ ประเภทบุหรี่ ซิกาแรต มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทำให้การเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตต้องชะลอออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข สำหรับภาษียาเส้นยังเก็บภาษีสรรพสามิตเช่นเดิม มีผลให้ผู้ประกอบการยาเส้น ถูกบังคับใช้ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทันทีโดยไม่มีเวลาปรับตัว แต่กลับเว้นให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับบุหรี่ซิกาแรต หมายถึงการยาสูบแห่งประเทศไทย และผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแรต มีเวลาปรับตัวจนถึง 30 กันยายน 2563 ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับการยาสูบแห่งประเทศไทย และผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแรต สามารถมีระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อการแสวงหากำไรจากประกาศกระทรวงการคลัง และสามารถการกักตุนสินค้าบุหรี่ซิกาแรต เพื่อนำเข้ามาจำหน่ายในภายประเทศหลังวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งที่การขึ้นภาษีบุหรี่ซิกาแรต จะต้องมีผลในทันทีเช่นเดียวกับการปรับภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการกักตุนละแสวงหากำไร การออกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจึงเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 อย่างชัดเจน” นายศรีสุวรรณ กล่าว

 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การขยายระยะเวลาการจัดเก็บบุหรี่ซิกาแรตออกไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการบุหรี่ซิกาแรต ทั้งโรงงานยาสูบและผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแรต ที่ยังไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น และทำให้รัฐขาดรายได้จากการจัดเก็บภาษีโดยไม่จำเป็น เห็นได้ชัดเจนอยู่ในตัวว่า เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต สมาคมฯและเกษตรกรผู้ปลูกยาเส้นและสมาคมอนุรักษ์ยาเส้นพื้นเมืองไทย จะไปร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อเอาผิดคณะรัฐมนตรี( ครม.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จากการออกประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เลือกปฏิบัติ และเอื้อประโยชน์ให้บริษัทบุหรี่ ในวันที่ 9 กันยายน นี้ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง