รีเซต

“สุริยะ”ลุ้นกก.กลั่นกรองสศช.อนุมัติงบก้อนแรก1.9พันล้าน หวังกระตุ้นศก.-สร้างงานพื้นที่8พันล้าน

“สุริยะ”ลุ้นกก.กลั่นกรองสศช.อนุมัติงบก้อนแรก1.9พันล้าน หวังกระตุ้นศก.-สร้างงานพื้นที่8พันล้าน
มติชน
27 มิถุนายน 2563 ( 13:04 )
49
“สุริยะ”ลุ้นกก.กลั่นกรองสศช.อนุมัติงบก้อนแรก1.9พันล้าน หวังกระตุ้นศก.-สร้างงานพื้นที่8พันล้าน

“สุริยะ”ลุ้นกก.กลั่นกรองสศช.อนุมัติงบก้อนแรก1.9พันล้าน หวังกระตุ้นศก.-สร้างงานพื้นที่8พันล้าน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ “บ้านบึงโมเดล”ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ติดตามความคืบหน้าการเสนอโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาท จากโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลวงเงินรวม 4 แสนล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ฯ เบื้องต้นคาดว่ากรรมการกลั่นกรองฯจะอนุมัติวงเงินให้เบื้องต้น 1.9 พันล้านบาท เปนโครงการที่เน้นการจ้างงาน ฝึกอบรมเกษตรกร ช่วยในการแปรรูปสินค้าเกษตร เป็น 1 ใน 4 โครงการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

 

“หากกสอ.ได้รับอนุมัติเงิน 1.9 พันล้านบาท อย่างเป็นทางการและเงินดังกล่าวเข้าสู่ระบบ มั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 4 เท่าตัว หรือเป็นวงเงินที่พื้นที่ได้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท โดยการลงพื้นที่บ้านบึงโมเดล ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง ครั้งนี้ก็เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม4.0 (ไอทีซี4.0) ในช่วงที่ผ่านมา และหากสศช.อนุมัติงบประมาณบ้านบึงโมเดลจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับการต่อยอดแน่นอน” นายสุริยะกล่าว

 

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) กล่าวว่า กสอ.กำลังเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งเน้น 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และคนว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ภายใต้งบประมาณของกระทรวงฯ และการขอรับจัดสรรเพิ่มจาก พ.ร.ก.เงินกู้กระทรวงการคลังฯ เพื่อให้การขยายผลสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเฉพาะภาคเกษตรอุตสาหกรรมได้จัดตั้งธุรกิจผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรที่ยังขาดแคลน ตลอดจนพัฒนาธุรกิจผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงเล็กแบบครบวงจรในอัตราค่าบริการที่เหมาะสมและเข้าถึงได้

“กสอ.จะช่วยเหลือแก่เกษตรกรในทุกพื้นที่ ในทุกกระบวนการจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผ่านศูนย์ไอทีซี 4.0 ที่มีความพร้อมเพื่อการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป คาดว่าจะสร้างเกษตรอุตสาหกรรมได้กว่า 80 กลุ่มทั่วประเทศทันทีใน 90 วัน” นายณัฐพลกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง