รีเซต

บอร์ด สปสช.อนุมัติจ่ายค่าดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว รักษา รพ.นอกเครือข่าย

บอร์ด สปสช.อนุมัติจ่ายค่าดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว รักษา รพ.นอกเครือข่าย
มติชน
18 เมษายน 2565 ( 13:55 )
57
บอร์ด สปสช.อนุมัติจ่ายค่าดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว รักษา รพ.นอกเครือข่าย

วันนี้ (18 เมษายน 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ซึ่งมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน มีมติรับรองแนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ที่รับบริการยังสถานบริการอื่น (ไม่ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบบัตรทอง) ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติโควิด-19 ยูเซ็ป พลัส (UCEP Plus) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ไม่ครอบคลุมในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ไม่มีอาการ และมีอาการเล็กน้อย

 

 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากประกาศของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ที่มีผลเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 กำหนดให้ผู้ป่วยโควิด-19 ระดับความรุนแรงกลุ่มสีเหลืองและสีแดงที่เข้าเกณฑ์ยูเซ็ป พลัส ประกอบด้วย ผู้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ใช้เครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (O2 High flow) ใช้สายหรือท่อให้ออกซิเจนทางจมูก (O2 Canular) กลุ่ม 608 หายใจเหนื่อยหอบ และหญิงตั้งครรภ์ ทั้งนี้ด้วยหลักเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติโควิด-19 ยูเซ็ป พลัส นี้ กำหนดการใช้สิทธิยูเซ็ป พลัส เฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มฉุกเฉินวิกฤตเท่านั้น โดยค่าบริการกำหนดให้เป็นการจ่ายชดเชยแบบ Fee schedule เริ่มตั้งแต่เข้ารับบริการจนออกจากโรงพยาบาล (รพ.)

เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในส่วนของผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียว สปสช.ได้ทำข้อตกลงกับสถานพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเหมือนกับหน่วยบริการในระบบ โดยผู้ป่วยนอกจะจ่ายแบบแยกกักตัวที่บ้าน (OP Self Isolation) โดยเหมาจ่าย 1,000 บาทต่อราย ประกอบด้วย ค่าให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการแยกกักตัวที่บ้าน การให้ยาตามอาการ ฟ้าทะลายโจร หรือยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) (ที่เบิกจาก สธ.) รวมค่าจัดส่ง การประสานติดตามอาการเมื่อครบ 48 ชั่วโมง และการจัดระบบส่งต่อเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องส่งต่อเข้ารับบริการใน รพ. กับอีกส่วนหนึ่งคือ กรณีพ้น 48 ชั่วโมงไปแล้ว ผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงแล้วโทรมาปรึกษาสถานบริการอื่น โดยส่วนนี้ถ้ามีการจัดระบบ สปสช. จะจ่ายให้อีก 300 บาทต่อราย

“ขณะที่บริการแบบผู้ป่วยใน เช่น การดูแลแบบ Home Isoaltion: HI/Community Isolation:CI, Hotel Isolation รพ.สนาม และฮอสปิเทล (Hospitel) ฯลฯ จะจ่ายแบบเหมาจ่ายโดยครอบคลุมค่าดูแลรวมอาหาร 3 มื้อ พร้อมคำปรึกษา ค่ายาฟ้าทะลายโจร ค่าอุปกรณ์ติดตามสัญญาณชีพ และค่าเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) กรณีที่มีความจำเป็น โดยในกลุ่มนี้ สปสช. จะเหมาจ่ายกรณีรักษาตั้งแต่ 1-6 วัน อยู่ที่ 6,000 บาท ในกรณีรักษา 7 วันขึ้นไปจะเหมาจ่ายอยู่ที่ 12,000 บาท” นพ.จเด็จ กล่าวและว่า สำหรับรายชื่อ รพ.เอกชนที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียวนั้น สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th/page/privatehospital_green

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิบัตรทอง สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และเฟซบุ๊ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

ข่าวที่เกี่ยวข้อง