ทบ.แจงยิบชุดทหารเกณฑ์แพงกว่าท้องตลาด ใช้ของดี-มีประกัน-ทนพิเศษ-ต้านแบคทีเรีย

ทบ.แจงยิบชุดทหารเกณฑ์แพงกว่าท้องตลาด ใช้ของดี-มีประกัน-ทนพิเศษ-ต้านแบคทีเรีย
มติชน
22 กุมภาพันธ์ 2564 ( 16:35 )
32
ทบ.แจงยิบชุดทหารเกณฑ์แพงกว่าท้องตลาด ใช้ของดี-มีประกัน-ทนพิเศษ-ต้านแบคทีเรีย

ทบ.แจงยิบงบฯซื้อชุดลำลองทหารเกณฑ์โยกงบฯ กางเกงใน ซื้อเครื่องสนามทหาร ยันจัดหาของดี ทั้งผ้าเช็ดตัว-ผ้าขาวม้า

 

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่กองบัญชาการกองทัพบก แถลงข่าวชี้แจงการอภิปรายของฝ่ายค้าน พ.ท.หญิงนุชระวี แจ่มจำรัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจโจมตีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อชุดลำลองทหารเกณฑ์ 7 รายการของกองทัพบกที่มีราคาสูงว่า กองทัพบกมีกระบวนการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่กำหนดความต้องการ การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สืบราคา การจัดทำแผนจัดหา การดำเนินวิธีจัดหา การขออนุมัติซื้อจ้าง และการลงนามสัญญา ในทุกขั้นตอนมีคณะกรรมการในส่วนต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สำหรับประเด็นการจัดซื้อเครื่องแต่งกายทหารที่มีราคาสูงนั้น เนื่องจากสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกายที่ใช้ในภารกิจทางทหารมีการคุณลักษณะที่แตกต่างจากตามท้องตลาดทั่วไป รวมถึงเป็นการจ้างผลิตเฉพาะ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีขีดความสามารถในการผลิตได้ครั้งละจำนวนมากๆ และจะต้องมีคุณภาพรวมถึงมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่เหมือนกันทั้งกองทัพ โดยการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการจะมีเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการหรือผู้ขายจะต้องปฏิบัติ แตกต่างจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ อาทิ การวางหลักประกันการเสนอราคา การวางหลักประกันสัญญา 5 เปอร์เซ็นต์ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง การจัดส่งพัสดุตามระยะเวลาการส่งมอบ และการปรับเมื่อไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงภาษีอากรต่างๆ เป็นสิ่งที่ต้องนำมาคำนวณในการกำหนดราคา

 

สำหรับที่มาของราคากลางที่ใช้ในการกำหนดราคาสิ่งอุปกรณ์ประเภทนั้นๆ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อเป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่มีการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีของการจ้างผลิตเครื่องแต่งกายได้ใช้วิธีการสืบราคา โดยเป็นการนำคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว ซึ่งมีคุณลักษณะแตกต่างจากสินค้าตามท้องตลาดทั่วไป ไปสืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถในการผลิตได้ตรงตามความต้องการของทางราชการให้มาเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 ราย ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2560 มาตรา4

 

พ.ท.หญิงนุชระวี กล่าวต่อว่า ส่วนการได้มาซึ่งคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดนั้น กรมพลาธิการทหารบกแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งเป็นผู้แทนจากเหล่าสายวิทยาการ และผู้แทนจากหน่วยใช้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานมาเป็นผู้ร่วมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ และจัดทำคุณลักษณะเฉพาะฯ ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งกองทัพบก เรื่องการกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะ ส่วนคุณสมบัติการใช้งานทางทหารจะคำนึงถึงภารกิจการใช้งานเป็นหลัก โดยจะเพิ่มคุณสมบัติพิเศษในเรื่องประสิทธิภาพการป้องกันการอับชื้น ประสิทธิภาพการต้านแบคทีเรีย เป็นต้น กองทัพบกยืนยันว่าการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานและผู้ใช้เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจได้เป็นสำคัญ

 

 

ขณะที่พล.ท.กิตติชัย วงศ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก กล่าวถึงกรณีที่มีข้อคำถามว่า กองทัพบกกำหนดสเปกคุณสมบัติสิ่งอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของทหารกองประจำการอย่างไร ราคาจึงแตกต่างจากท้องตลาดว่า การใช้งานทางทหารแตกต่างจากพลเรือน เน้นความคงทนและแข็งแรง เพราะทหารต้องใช้งานหนัก ดังนั้นวัสดุต้องทนทานเป็นพิเศษ เมื่อถามว่า ในส่วนของประเด็นเรื่องผ้าเช็ดตัวและผ้าขาวม้าที่ใช้เฉพาะเวลาอาบน้ำ จำเป็นต้องคงทนมากขนาดไหน จึงมีราคาสูงกว่าท้องตลาด พล.ท.กิตติชัย กล่าวว่า การจัดซื้อในปีนี้ได้มีการปรับลดราคาของผ้าขาวม้าและผ้าเช็ดตัวลง คุณสมบัติใกล้เคียงกับของเดิม ผ้าเช็ดตัวตามท้องตลาดมีหลายราคาตั้งแต่ราคาถูกมากซึ่งใช้งานไม่นานก็เปื่อยยุ่ย ไม่ตรงกับความต้องการของกองทัพที่ต้องเน้นความคงทน ถึงแม้จะมองว่าผ้าขนหนูกับผ้าขาวม้าเป็นรายการที่ใช้ทั่วไป แต่ทางทหารถือว่าเราใช้งานหนักกว่าทั่วไป โดยกองทัพจะแจกฟรีให้กับพลทหารปีต่อปี แต่เรื่องกางเกงในนั้นได้เตรียมที่จะยกเลิกการจัดซื้อ และจะไม่มีการแจกฟรีให้กับพลทหารที่จะเข้าประจำการในเดือนเม.ย.นี้ โดยจะให้ใช้ของส่วนตัวที่ติดตัวมา ซึ่งก่อนหน้านี้เราจัดหาให้ในราคาตัวละ 60 กว่าบาท ถือเป็นราคามาตรฐาน แต่หากเปรียบกับท้องตลอดจะมีราคา 30 บาทขึ้นไป โดยราคา 60 บาทนั้นถือว่าเหมาะสมแล้ว เพราะเกี่ยวกับคุณภาพของกางเกงใน

 

“ส่วนเหตุผลที่ยกเลิกการแจกกางเกงในให้พลทหารนั้น ทหารทุกคนที่เข้ามาอยู่กับเราก็ต้องมีกางเกงในเป็นของตนเองติดตัวมาแล้ว ปีนี้เราก็เลยงดซื้อให้เขา โดยจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปจัดหาสิ่งอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่า เช่นเครื่องสนาม และยืนยันว่าทั้ง 7 รายการเราใช้วัสดุที่มีคุณภาพมากกว่าตามท้องตลาดแน่นอน ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 , กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และคำสั่ง ทบ. ที่ 1380/63 ลง 27 ต.ค.63 เรื่อง การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์” พล.ท.กิตติชัย กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง