ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง ลักษณะและมาตรฐานของสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้น กรณีให้บริการผู้ป่วย 'โควิด'

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง ลักษณะและมาตรฐานของสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้น กรณีให้บริการผู้ป่วย 'โควิด'
มติชน
2 เมษายน 2563 ( 21:23 )
3
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง ลักษณะและมาตรฐานของสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้น กรณีให้บริการผู้ป่วย 'โควิด'

เมื่อวันที่ 2 เมษายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและมาตรฐานของสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นการชั่วคราว

 

อ่านฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง