รีเซต

'อัศวิน' เซ็นแล้วให้ซื้อขายเหล้า-เบียร์ สั่งปิดต่อสถานที่เสี่ยงโควิด

'อัศวิน' เซ็นแล้วให้ซื้อขายเหล้า-เบียร์ สั่งปิดต่อสถานที่เสี่ยงโควิด
มติชน
2 พฤษภาคม 2563 ( 21:54 )
409
'อัศวิน' เซ็นแล้วให้ซื้อขายเหล้า-เบียร์ สั่งปิดต่อสถานที่เสี่ยงโควิด

‘อัศวิน’ เซ็นแล้วให้ซื้อขายเหล้า-เบียร์ สั่งปิดต่อสถานที่เสี่ยงโควิด

ผู้สื่อข่าวรายว่า นายอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งบิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ตามที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 และได้มีการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ต่อมาได้มีการขยายระยะเวลาการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้นั้น คณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร จึงให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการป้องกันโรค ดังนี้

ทั้งนี้ สำหรับการผ่อนคลายการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  คำสั่งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับที่ 6 ข้อ 1 ที่ออกตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งผ่อนคลายให้ซื้อขายแอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามนั่งดื่มที่ร้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง