รีเซต

‘Never Try Never Know’ จุดประกายจากสิ่งเล็ก ๆ เพียงแค่เริ่มตั้งคำถาม เรียนรู้ แล้วลองทำ

‘Never Try Never Know’ จุดประกายจากสิ่งเล็ก ๆ เพียงแค่เริ่มตั้งคำถาม เรียนรู้ แล้วลองทำ
77ข่าวเด็ด
24 มีนาคม 2563 ( 15:32 )
114
‘Never Try Never Know’ จุดประกายจากสิ่งเล็ก ๆ เพียงแค่เริ่มตั้งคำถาม เรียนรู้ แล้วลองทำ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่สถานการณ์รุนแรงขึ้น หลายหน่วยงานใน กฟผ. จึงร่วมกันรับมือ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเจลล้างมือเพื่อแจกจ่าย และการนำเทคโนโลยีจากโรงไฟฟ้า มาใช้คัดกรองบุคคลก่อนเข้าสำนักงาน สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด ในการจุดประกายจากสิ่งเล็ก ๆ รอบตัว นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ  เช่นเดียวกับเรื่องราวที่นำเสนอ ในภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ของ กฟผ. “Never Try Never Know” ซึ่งเผยแพร่ให้ได้รับชมกันแล้ว เมื่อ 9 มีนาคม 2563

กฟผ.นำองค์ความรู้จากการผลิตไฟฟ้า มาประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี Thermoscan (เทอร์โมสแกน) ที่ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า ขณะใช้งานในโรงไฟฟ้า มาประยุกต์ใช้ในการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานก่อนการเข้าสำนักงาน  รวมถึง ‘เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ.’ ที่ใช้ความรู้ด้านเคมี ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. มาประยุกต์ใช้

ทั้งหมดนี้เกิดจากการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ นอกเหนือจากขอบเขตเดิม ๆ ที่มีเพียงการผลิตไฟฟ้าเพียงเท่านั้น


ที่มาของไอเดียนี้ มาจากโครงการที่ กฟผ. ริเริ่ม ในการแข่งขัน STEM : SOLAR FAST RACING THAPSAKAE รถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์ ทับสะแก ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บอกเล่าเรื่องราวผ่านกลุ่มเพื่อน 3 คน ที่เริ่มต้นจากการตั้งคำถามกับรถของเล่นคันเล็ก  เด็ก ๆ มีความอยากรู้และมักตั้งคำถามกับสิ่งรอบ ๆ ตัวอยู่เสมอ  จนเด็กกลุ่มนี้ได้มาที่ศูนย์การเรียนรู้ EGAT LEARNING CENTER ความรู้หลาย ๆ สิ่งที่เด็กเหล่านี้ได้มาเห็นและเรียนรู้ โดยเฉพาะเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานจากแสงอาทิตย์ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กทั้ง 3 คน รวมพลังความคิด ลงมือประดิษฐ์รถพลังงานแสงอาทิตย์ได้เป็นผลสำเร็จ

กฟผ. มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์สังคมแห่งภูมิปัญญาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า และพร้อมที่จะส่งต่อความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และสนับสนุนให้เกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในสังคม เพื่อเป้าหมายที่จะเป็นองค์การที่คนไทยไว้วางใจและภาคภูมิใจ มุ่งเน้นการดำเนินงานที่โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมถึงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบไฟฟ้าและระบบส่งอย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากจะสามารถติดตามชมภาพยนตร์โฆษณาผ่านทางโทรทัศน์แล้ว ยังมีในช่องทางโรงภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ และช่องทางโซเชียลมีเดียของ กฟผ. อาทิ www.egat.co.th, Facebook Fanpage: กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ Youtube Channel : กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ขอเชิญชวนร่วมกันกดไลค์ กดแชร์ พร้อมติดแฮชแทค #NeverTryNeverKnow เผยแพร่สื่อโฆษณาดังกล่าว เพื่อขยายการรับรู้ในภารกิจของ กฟผ. สู่สาธารณชนในวงกว้างต่อไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง