รีเซต

โฆษก ศบค เผย เหยื่อโควิด-19 รายล่าสุด มีประวัติเสี่ยงครบ“สูงอายุ-โรคประจำตัว สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน”

โฆษก ศบค เผย เหยื่อโควิด-19 รายล่าสุด มีประวัติเสี่ยงครบ“สูงอายุ-โรคประจำตัว สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน”
มติชน
17 เมษายน 2563 ( 11:58 )
357
2
โฆษก ศบค เผย เหยื่อโควิด-19 รายล่าสุด มีประวัติเสี่ยงครบ“สูงอายุ-โรคประจำตัว สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน”

 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล “โควิด-19” ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า วันนี้ประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 1 ราย รวมสะสม 47 ราย นับเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 47 เป็นผู้ป่วยหญิง ชาวไทย อายุ 85 ปี อาชีพแม่บ้าน มีโรคประจำตัว คือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม – 2 เมษายน มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ และเข้ารับการรักมนโรงพยาบาล(รพ.) แห่งหนึ่งใน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 12 เมษายน เริ่มมีอาการไข้ ไอ เหนื่อยหอบ แพทย์จึงใส่ท่อช่วยหายใจ พร้อมกับเอกซเรย์ปอดพบว่ามีอาการปอดอักเสบรุนแรง และทำการส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลออกมาว่ามีการติดเชื้อ เมื่อวันที่ 15 เมษายน ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงและเสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 เมษายน


“ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยสูงอายุและมีโรคประจำตัว รวมถึงการเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ เราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียเช่นนี้กับใครอีก” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ประเทศไทยพบจำนวนผู้ป่วยยืนยันใหม่ 28 ราย สะสมอยู่ที่ 2,700 ราย ในจำนวนผู้ป่วยใหม่แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ จำนวน 16 ราย
1.มีประวัติสัมผัส/เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 16 ราย
1.1 สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 16 ราย

 

2.ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 5 ราย
2.1 ชาวต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ 0 ราย
2.2 คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 0 ราย
2.3 ไปสถานที่ชุมนุม เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 1 ราย
2.4 อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัดหรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสชาวต่างชาติ 4 ราย
2.4 บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 0 ราย

 

3.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 7 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า ทำการแยกกักในสถานที่รัฐบาลจัดให้(State Quarantine)  จำนวน 0 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง