เศร้า! โควิดวันนี้ไทยดับ 2 ราย

เศร้า! โควิดวันนี้ไทยดับ 2 ราย
มติชน
14 มกราคม 2564 ( 13:23 )
27
เศร้า! โควิดวันนี้ไทยดับ 2 ราย

วันที่ 14 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า

 

วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 271 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 259 ราย แบ่งเป็นตรวจพบในระบบเฝ้าระวังและบริการ 78 ราย และผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 181 ราย กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค(Quarantine) 11 ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1 ราย ทั้งนี้ จำนวนผู้ป่วยรวมสะสม 11,262 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 9,050 ราย จากการคัดกรองเชิงรุก 3,222 ราย รักษาหายแล้ว 7,660 ราย เหลือรักษาอยู่ 3,533 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 25 ราย และวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มใหม่ 2 ราย สะสม 69 ราย

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตรายที่ 68 ชายสัญชาติอังกฤษ อายุ 71 ปี มีโรคประจำตัวด้วยเบาหวาน ไทรอยด์ และมะเร็งปอด เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เดินทางถึงไทยและเข้าพักสถานกักกันโรค เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม มีอาการไข้ ไอ เสมหะ จึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน ผลวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอักเสบ ต่อมาอาการแย่ลง และ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 มกราคม ส่วนรายที่ 69 ชายไทย อายุ 53 ปี อาชีพรับจ้าง โรคประจำตัวด้วยเบาหวาน ประวัติเมื่อวันที่ 26-30 ธันวาคม เดินทางไปหลายจังหวัดทั้งจันทบุรี ชลบุรี เพชรบุรี โดยรถยนต์ส่วนตัว เมื่อวันที่ 3 มกราคม เริ่มมีไข้ ไอ ปวดศีรษะ เสมหะ เมื่อวันที่ 5 มกราคม เข้ารักษาที่ รพ.แห่งหนึ่งในนนทบุรี ตรวจพบเชื้อโควิด ผลวินิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบ อาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม เสียชีวิต ในเวลา 22.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง