มทภ.4 ร่วมสัมมนากำนัน 290 คนในพื้นที่จชต. แนะลงมือทําคือคําตอบแก้ปัญหาสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

มทภ.4 ร่วมสัมมนากำนัน 290 คนในพื้นที่จชต. แนะลงมือทําคือคําตอบแก้ปัญหาสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน
มติชน
8 พฤศจิกายน 2563 ( 16:44 )
33
มทภ.4 ร่วมสัมมนากำนัน 290 คนในพื้นที่จชต. แนะลงมือทําคือคําตอบแก้ปัญหาสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (ผอ.รมน.4) ร่วมพบปะกำนัน 290 ตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้(จชต.) โดยกิจกรรมสัมมนาบทบาทผู้นำท้องที่ กับการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า(กอ.รมน.4สน.) กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้กำนันทั้ง 290 ตำบล ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสรวมไปถึง 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมสัมนา เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นการพบปะประสานสัมพันธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมกันระดมความคิดเห็น แสวงหาทางออก เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่จชต.

 

 

โดยกิจกรรมสัมมนาบทบาทผู้นำท้องที่กับการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในนามผู้แทนของปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ มาให้การบรรยายพิเศษเพื่อนำข้อมูล องค์ความรู้ มาแลกเปลี่ยน เติมเต็มและหนุนเสริมในบทบาทหน้าที่ ของกำนันทั้ง 290 ตำบลของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับฟัง เก็บเกี่ยวเรียนรู้ รับไปปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในพื้นที่ช่วยงานภาครัฐ และฝ่ายความมั่นคง นอกจากนั้นยังมีการแถลงผลการสัมมนาในหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวกับนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ได้วางไว้เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา 5 ลำดับเร่งด่วนที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ระดมความคิดเห็น แสวงหาทางออก ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

“ทำหน้าที่ของราชสีห์ในการพิทักษ์บ้านเมืองของเราให้สมความมุ่งหวังที่ทางราชการได้คาดหวังไว้เพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราต่อไป ให้กำนัน ทั้ง 290 ตำบล กลับไปพัฒนาพื้นที่ตนเอง แล้วผลของงานจะบ่งชี้ถึงความสำเร็จ ด้วยการลงมือทำ คือคำตอบ” พล.ท.เกรียงไกร กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง