วันสุดท้าย! ผู้สมัครนายกเทศมนตรี-ส.ท. ต้องยื่นแจ้งบัญชีรายรับ-รายจ่าย หาเสียงเลือกตั้ง

วันสุดท้าย! ผู้สมัครนายกเทศมนตรี-ส.ท. ต้องยื่นแจ้งบัญชีรายรับ-รายจ่าย หาเสียงเลือกตั้ง
มติชน
27 มิถุนายน 2564 ( 09:56 )
14
วันสุดท้าย! ผู้สมัครนายกเทศมนตรี-ส.ท. ต้องยื่นแจ้งบัญชีรายรับ-รายจ่าย หาเสียงเลือกตั้ง

วันสุดท้าย! ผู้สมัครนายกเทศมนตรี-ส.ท. ต้องยื่นแจ้งบัญชีรายรับ-รายจ่าย หาเสียงเลือกตั้ง ชี้ หากไม่ทำ-แจ้งเท็จ เจอโทษทั้งจำ-ปรับ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

 

 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงาน ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.) และนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมานั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง ซึ่งครบกำหนดวันที่ 26 มิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดทำการ จึงให้นับเป็นวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายนนี้

 

 

 

ทั้งนี้ หากผู้สมัครใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องรับโทษ ทั้งนี้ กรณีไม่ยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี ส่วนผู้สมัครผู้ใดจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี ส่วนกรณีผู้สมัครยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 5 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 10 ปี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง