รีเซต

เคที-เมืองไทยประกันชีวิต ส่งมอบกรมธรรม์โควิด-19 จนท.เก็บขยะ กทม.50 เขต

เคที-เมืองไทยประกันชีวิต ส่งมอบกรมธรรม์โควิด-19 จนท.เก็บขยะ กทม.50 เขต
มติชน
18 พฤษภาคม 2564 ( 16:27 )
77
เคที-เมืองไทยประกันชีวิต ส่งมอบกรมธรรม์โควิด-19 จนท.เก็บขยะ กทม.50 เขต

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.)
รับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จาก นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้แก่พนักงานจัดเก็บขยะของ กทม. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตทั้ง 50 เขต และสำนักสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 512 คน ทุนประกันรวม 76.8 ล้านบาท ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 – วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

 

 

นอกจากนี้ ไปรับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 จาก นายณัฏฐพล ปักษี รองกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อม บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) ที่ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (สำนักงานใหญ่) รามคำแหง 40 เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ กทม. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตทั้ง 50 เขต จำนวน 250 คน ทุนประกันรวม 12.5 ล้านบาท ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 – วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 โดยเจ้าหน้าที่จะได้รับความคุ้มครองทั้งกรณีเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 และกรณีการเจ็บป่วยจากการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

 

 

นายวิรัตน์ กล่าวว่า ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากและอาจมีเชื้อไวรัสโควิด-19 ปนเปื้อนมากับขยะทั่วไปที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บในแต่ละวัน กทม.มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ ซึ่งถือเป็นผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าที่มีความเสี่ยงในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

 

 

“ในวันนี้ได้รับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) ถือเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ” นายวิรัตน์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง