เปิดเผยโครงสร้าง 200 ส.ส.ร. ฉบับของพรรคร่วมรัฐบาล

เปิดเผยโครงสร้าง 200 ส.ส.ร. ฉบับของพรรคร่วมรัฐบาล
TNN ช่อง16
21 สิงหาคม 2563 ( 12:18 )
136
เปิดเผยโครงสร้าง 200 ส.ส.ร. ฉบับของพรรคร่วมรัฐบาล

วันนี้ (21ส.ค.63) คณะทำงานแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และให้มีการทำประชามติใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การแก้ไขสามารถทำได้ง่ายขึ้น โดยใช้เสียง 3 ใน 5 ของรัฐสภา และประเด็นการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. จำนวน 200 คน โดยมีองค์ประกอบ จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จำนวน 150 คน ตามสัดส่วนของประชากรในจังหวัด และอีก 50 คน มาจากการเลือกโดยอ้อม โดยแบ่งเป็น นักวิชาการ ด้านกฎหมายมหาชน ด้านการเมืองการปกครอง และด้านรัฐศาสตร์ โดยให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. เป็นผู้เลือก จำนวน 10 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จากรัฐสภา โดยแบ่งเป็น ส.ส.ฝ่ายค้าน 10 คน พรรคร่วมรัฐบาล 10 คน และวุฒิสภา 10 คน ผู้แทนจากเยาวชน ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา 10 คน พร้อมกำหนดกรอบการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 240 วัน จากนั้น จะมีการทำประชามติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

สำหรับ การกำหนดที่มา คุณสมบัติ ส.ส.ร. ,และร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขนั้น คณะทำงานแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล มอบหมายให้นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เลขานุการ วิปรัฐบาล ไปประสานงานกับคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไปพิจารณา และมาเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงาน ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคมนี้ เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง