"หมอยง" ตั้งข้อสังเกต "วัคซีนพาสปอร์ต" สิทธิประโยชน์เพิ่ม แต่ข้อกำหนดไม่ชัดเจน

"หมอยง" ตั้งข้อสังเกต "วัคซีนพาสปอร์ต" สิทธิประโยชน์เพิ่ม แต่ข้อกำหนดไม่ชัดเจน
TNN ช่อง16
10 มีนาคม 2564 ( 01:39 )
21
"หมอยง" ตั้งข้อสังเกต "วัคซีนพาสปอร์ต" สิทธิประโยชน์เพิ่ม แต่ข้อกำหนดไม่ชัดเจน

วันนี้ (10 มี.ค.64) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับ "โควิดวัคซีนพาสปอร์ต" ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า

สถานการณ์ของโรค ขณะนี้ค่อนข้างคงที่ และมีการใช้วัคซีนไปแล้วประมาณ 300 ล้านโดส อิสราเอลเป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนต่อประชากรมากที่สุด โดยใช้วัคซีน Pfizer ที่มีประสิทธิภาพสูง ประเทศอิสราเอลเองใครที่ฉีดวัคซีนครบ จะมีบัตรเขียว และได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น กว่าคนที่ไม่ได้ฉีด เช่นเข้ากินอาหารในร้านได้ เข้าชมในโรงภาพยนตร์ และสิทธิอื่นๆ มากกว่าที่เกี่ยวกับการป้องกันโรค ประเทศ UAE เป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนมากเป็นอันดับสอง ใช้วัคซีนหลักของจีน ขณะนี้ก็เปิดน่านฟ้าการบินได้มากขึ้น

แนวโน้มทั่วโลก จะมีการนำเอาวัคซีนพาสปอร์ตมาใช้ เพื่อเพิ่มสิทธิการเดินทางให้เศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ฟื้นตัวขึ้นมา การทำงานในโรงงาน ก็อาจจะต้องมีพาสปอร์ตของคนงานหรือการเข้าไปดูงาน

ประเทศไทย มีข้อกำหนดวัคซีนพาสปอร์ต เพื่อกระตุ้นภาคการเดินทางท่องเที่ยว แต่สิ่งที่ยังไม่ได้กล่าวถึง คือ การเดินทาง ผู้ใหญ่มากับลูกที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะแก้ปัญหาการกักตัวอย่างไร ในเมื่อพ่อและแม่ฉีดวัคซีนแล้ว ลูกอายุไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับวัคซีน จะแยกลูกแยกพ่อแม่ก็ไม่ได้ โดยทั่วไปจากข้อมูลทางวิชาการปัจจุบัน เด็กแพร่โรคได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก เพราะมีการดูแลและการติดโรคที่เกิดขึ้น จะเป็นผู้ใหญ่เอาไปให้เด็ก มากกว่าเด็กเอาไปให้ผู้ใหญ่ ยกเว้นเด็กวัยรุ่น

เรื่องของสัญชาติก็เช่นเดียวกัน ถ้าถือพาสปอร์ตของอัฟริกา แต่อยู่อเมริกา และได้ฉีดวัคซีนมาครบแล้ว จะมีมาตรการการกักตัวแบบอัฟริกาหรือไม่ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ คงจะต้องมีข้อกำหนดให้ละเอียดเพิ่มขึ้นชัดเจน

ถ้าภูเก็ต เกาะสมุย ได้ให้วัคซีนกับประชากรหมู่มาก ทั้งเกาะ การเดินทางเข้าด้วยวัคซีนพาสปอร์ต จะเป็นต้นแบบที่น่าสนใจ และกระตุ้นภาคท่องเที่ยวได้เร็วยิ่งขึ้น ในการที่จะให้เกาะ มีภูมิต้านทานกลุ่มเกิดขึ้น  ข่าวที่เกี่ยวข้อง