สธ.ปรับแผนวัคซีนพื้นที่ระบาด ฉีดแอสตร้าฯ เข็ม 2 เร็วขึ้นใน 8 สัปดาห์

สธ.ปรับแผนวัคซีนพื้นที่ระบาด ฉีดแอสตร้าฯ เข็ม 2 เร็วขึ้นใน 8 สัปดาห์
มติชน
22 มิถุนายน 2564 ( 14:24 )
13
สธ.ปรับแผนวัคซีนพื้นที่ระบาด ฉีดแอสตร้าฯ เข็ม 2 เร็วขึ้นใน 8 สัปดาห์
 

วันนี้ (22 มิถุนายน 2564) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้สธ.ได้จัดสรรวัคซีนกระจายไปยังพื้นที่แล้วรวม 8.5 ล้านโดส ตามแผนที่ ศบค.กำหนด เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ข้อมูลล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ฉีดวัคซีนแล้วรวม 7,906,696 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 5,678,848 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน 2,227,848 โดส ในจำนวนนี้ เป็นวัคซีนซิโนแวค 5,550,891 โดส และแอสตร้าเซนเนก้า 2,355,805 โดส

 

 

 

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า สำหรับวัคซีนแอสตร้าฯ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 กำหนดระยะห่างของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ห่างกัน 10-12 สัปดาห์ และสามารถขยายได้ถึง 16 สัปดาห์ ในกรณีที่จำเป็น สอดคล้องกับข้อมูลของประเทศอังกฤษที่มีการศึกษาว่าขยายได้ถึง 16 สัปดาห์ ในระยะแรกของการรณรงค์ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่พบการระบาดของสายพันธุ์เดลต้า โดยมอบให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. บริหารจัดการฉีดวัคซีนในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

“อย่างไรก็ตาม ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่า สายพันธุ์เดลต้า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงเห็นชอบให้พื้นที่ที่มีการระบาดสามารถปรับระยะเวลาการฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ เข็มที่ 2 ให้เร็วขึ้นจากปกติที่นัดห่างจากเข็มแรก 10-12 สัปดาห์ เป็น 8 สัปดาห์” ปลัด สธ.กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง