รีเซต

หน่วยงานจีนชี้ อ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำแยงซีช่วยป้องกันอุทกภัย-ภัยแล้ง

หน่วยงานจีนชี้ อ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำแยงซีช่วยป้องกันอุทกภัย-ภัยแล้ง
Xinhua
12 มิถุนายน 2566 ( 15:09 )
30
หน่วยงานจีนชี้ อ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำแยงซีช่วยป้องกันอุทกภัย-ภัยแล้ง

คณะกรรมการทรัพยากรน้ำฉางเจียง (แยงซี) สังกัดกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนรายงานว่า จวบจนถึงวันเสาร์ที่ผ่านมา (10 มิ.ย.) อ่างเก็บน้ำที่มีการควบคุมระดับน้ำร่วมกันในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแยงซี ได้เพิ่มความจุในการเก็บกักที่ไม่เกิน 8.7 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตรจากระดับเก็บกักน้ำปกติ ซึ่งมากกว่าที่พื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อคุมน้ำท่วมที่ได้วางแผนไว้ราว 1.65 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร และในภาพรวมถือว่าได้บรรลุภารกิจการควบคุมน้ำท่วมประจำปีแล้ว

ปีนี้แตกต่างจากปีก่อนๆ เพราะเมื่อพิจารณาแนวโน้มภัยธรรมชาติในฤดูน้ำหลากของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแยงซีจากหลากหลายด้านแล้ว คาดว่าภัยแล้งอาจจะรุนแรงกว่าภัยน้ำท่วม อ่างเก็บน้ำหลายแห่งจึงสามารถปรับเปลี่ยนความจุในการกักเก็บน้ำได้มากขึ้น บวกกับระดับน้ำช่วงตอนกลางถึงปลายของแม่น้ำสายหลักและระดับน้ำของที่ราบลุ่มหูเป่ยและหูหนานโดยทั่วไปอยู่ในระดับต่ำ เขื่อนบางแห่งในพื้นที่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซี เช่น เขื่อนสามผา (ซานเสียต้าป้า) เขื่อนเซี่ยงเจียป้า จึงเตรียมรับมือกับภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า ด้วยการเก็บกักน้ำไว้ล่วงหน้าที่ประมาณ 3 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง