รีเซต

'ศักดิ์สยาม' เผยกรมท่าอากาศยาน เล็งชงโอน 3 สนามบิน ให้บริษัททอท. คาดเข้าครม.เม.ย.นี้

'ศักดิ์สยาม' เผยกรมท่าอากาศยาน เล็งชงโอน 3 สนามบิน ให้บริษัททอท. คาดเข้าครม.เม.ย.นี้
มติชน
21 มีนาคม 2565 ( 17:27 )
73
'ศักดิ์สยาม' เผยกรมท่าอากาศยาน เล็งชงโอน 3 สนามบิน ให้บริษัททอท. คาดเข้าครม.เม.ย.นี้

ข่าววันนี้ 21 มีนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการในการให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. บริหารจัดการท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ผ่าระบบออนไลน์ ว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการในการให้ ทอท. บริหารจัดการท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทย. ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางวิธีการในการให้ ทอท. บริหารจัดการท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทย. ได้มีการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 8 มีนาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบข้อเสนอท่าอากาศยานที่จะให้ ทอท. เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการแทน ทย. ได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี บุรีรัมย์ และกระบี่ และเห็นชอบแนวทางการให้ ทอท. เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการท่าอากาศยาน ทั้ง 3 แห่ง แทน ทย. และให้กระทรวงคมนาคมพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ อาทิ การมอบความรับผิดชอบในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 3 แห่ง ให้ ทอท. เข้าไปบริหารจัดการแทน ทย. ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ ทอท. เข้าไปเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการท่าอากาศยานอุดรธานี บุรีรัมย์ และกระบี่ แทน ทย. พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินการฯ ด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ด้านสังหาริมทรัพย์ (ครุภัณฑ์) ด้านบุคลากร ด้านการขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ และด้านงบประมาณ ก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามแนวทางฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวต่อไป

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า และกำหนดแผนการดำเนินงาน (Action Plan) การดำเนินการให้ ทอท. เข้าไปบริหารจัดการท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทย. ซึ่งคาดว่ากระทรวงคมนาคมจะสามารถนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการให้ ทอท. เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง แทน ทย. ได้ในเดือนเมษายน 2565 และ ทอท. จะสามารถเริ่มให้บริการท่าอากาศยานกระบี่ และท่าอากาศยานอุดรธานีอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม 2565 และท่าอากาศยานบุรีรัมย์ในเดือนกันยายน 2565

 

“อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่เสนอ โดยให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด” นายศักดิ์สยาม กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง