รีเซต

อว.เล็งขอใช้งบ พ.ร.ก.4 แสนล้าน "จ้างงาน" บัณฑิต- นศ.อีก 3 แสนตำแหน่ง

อว.เล็งขอใช้งบ พ.ร.ก.4 แสนล้าน "จ้างงาน" บัณฑิต- นศ.อีก 3 แสนตำแหน่ง
มติชน
4 มิถุนายน 2563 ( 13:19 )
94
อว.เล็งขอใช้งบ พ.ร.ก.4 แสนล้าน "จ้างงาน" บัณฑิต- นศ.อีก 3 แสนตำแหน่ง
อว.เล็งขอใช้งบ พ.ร.ก.4 แสนล้าน “จ้างงาน” บัณฑิต- นศ.อีก 3 แสนตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว.จะเสนอขอใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำมาจ้างงานบัณฑิตจบใหม่และบัณฑิตที่ตกค้าง รวมถึงบัณฑิตที่ว่างงงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด–19 อีก 2 แสนตำแหน่ง เป็นระยะเวลา 1 ปี และจะจ้างงานนักศึกษาอีก 1 แสนอัตรา เพื่อทำงานกับชุมชน พัฒนาชุมชน เป็นเวลา 1 ภาคเรียน และจะมีรายได้ติดปลายนวมเพื่อทดแทนรายได้จากการทำงานนอกเวลาด้วย

นายสุวิทย์ กล่าวว่า ส่วนโครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 1 ที่ได้จ้างงานไปแล้วรวมทั้งสิ้น 9,710 อัตรา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นระยะเวลาการทำงาน 4 เดือน ตนได้มอบนโยบายให้หน่วยจ้างงานทุกหน่วย ดูแลผู้ได้รับการจ้างงานทุกคนเป็นอย่างดี โดยจัดให้มีการแนะนำหน่วยงานและภารกิจการทำงานเพื่อเชื่อมโยงโอกาสในอนาคต ตลอดจนเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะของผู้ได้รับการจ้างงาน ทั้งทักษะการทำงาน และทักษะเพิ่มเติม เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการเงิน ทักษะด้านดิจิทัล ทักษะสุขภาพ และทักษะทางสังคม เป็นต้น

“ทั้งยังขอให้ทุกคนที่ทำงานใช้เวลาที่ทำงานกับหน่วยงานใน อว. ตักตวงองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้สามารถไปต่อยอดอาชีพอื่นได้ในอนาคต หรือสามารถสร้างช่องทางการทำธุรกิจของตัวเองได้ ตามนโยบายของ อว. ในการเป็นกระทรวงแห่งโอกาส กระทรวงแห่งปัญญา และกระทรวงแห่งอนาคต ของคนไทยทุกคนนอกจากนั้น ผมยังขอให้ทุกหน่วยจ้างงานเตรียมขยายผลโครงการจ้างงาน ในระยะที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะรับสมัครผู้สนใจได้อีกไม่น้อยกว่า 40,000 อัตรา ภายในเดือนกรกฎาคมนี้” นายสุวิทย์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง