รีเซต

รัฐไฟเขียวเงินเยียวยาโควิด สำหรับแรงงานถูกเลิกจ้าง พักงาน ในระบบประกันสังคม

รัฐไฟเขียวเงินเยียวยาโควิด สำหรับแรงงานถูกเลิกจ้าง พักงาน ในระบบประกันสังคม
77ข่าวเด็ด
25 มีนาคม 2563 ( 23:13 )
61
รัฐไฟเขียวเงินเยียวยาโควิด สำหรับแรงงานถูกเลิกจ้าง พักงาน ในระบบประกันสังคม

รัฐไฟเขียวเงินเยียวยาโควิด สำหรับแรงงานถูกเลิกจ้าง พักงาน ในระบบประกันสังคม

รังสิมา ปรีชาชาติ ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ผู้มีสิทธิ์ที่จะได้เงินเยียวยาจากรัฐผู้คือประกัตนตามมาตรา 33  ซึ่งรัฐจะส่งเงินสมทบมา 6 เดือนจึงมีเงินสิทธิ์รับเงินกรณีว่างงานซึ่งในระบบประกันสังคมจะมี 2 มาตรา มาตรา 33  (มีนายจ้างส่ง5%),มาตรา 39 (บุคคลที่ลาออกจากงานแต่สมัครใจส่งต่อเอง) ทั้งนี้มาตรา39 จะไม่คุ้มครองกรณีว่างงานจึงทำให้ผู้ที่อยู่ในมาตรา 39 มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวจากรัฐบาล 5,000 บาทต่อมาของส่วนมาตรา 33 ที่ยังส่งประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือนก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเช่นกัน

ในการว่างงานหากลูกจ้างใดได้รับผลกระทบจากการถูกจังหวัดสั่งปิดสถานประกอบการเช่น โรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง ร้านอาหารเป็นต้น ทั้งนี้ลูกจ้างใดที่อยู่สถานประกอบการข้างต้นจะมีสิทธิ์รับเงินค่าว่างงาน  แต่อย่างไรก็ตามต้องเป็นบุคคลที่จ่ายประกันสังคมแล้ว 6 เดือนขึ้นไป โดยสิทธิ์ที่จะได้รับคือเงิน 50 % ไม่น้อยกว่า 60 วัน

ซึ่งลงทะเบียนได้เองในแอพพลิเคชั่นLine หรือช่องทางอินเตอร์ ลูกจ้างสามารถลงทะเบียนเองได้หรือนายจ้างเป็นผู้ลงก็ได้ สำหรับเงินที่จ่ายจะคิดจากค่าแรงขั้นต่ำรายวันซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่วันละ 320 บาท จ่ายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

ต่อมากลุ่มที่นายจ้างสงสัยว่าลูกจ้างมีการสัมผัสโรคเป็นเหตุให้ถูกสั่งหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ส่วนนี้สามารถลงทะเบียนกับแอพพลิเคชั่นLine หรือช่องทางอินเตอร์ได้เช่นกัน ซึ่งจะได้รับเงิน 50% จากค่าจ้างขั้นต่ำ ไม่เกิน 60 วัน การจ่ายเงินจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้างไม่จำเป็นต้องมาสำนักงาน

กรณีที่นายไม่รับผลกระจากสถานการณ์โควิดแต่ปิดกิจการเพราะพิษเศรษฐกิจทั้งนี้ลูกจ้างมีสิทธ์ได้รับเงินว่างงาน 50% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 180 วัน แต่กรณีที่ลูกจ้างลาออกเองเพราะกลัวสถานการณ์โรคระบาด ส่วนนี้ลูกจ้างจะได้รับเงิน30 % ไม่เกิน 90 วัน

ทั้งนี้หากใครสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่ 045-245436 ,045-244820 ,045-245157 หรือแฟนเพจสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. -12 เม.ย. 63 ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีและอำเภอเดชอุดมจะทำการปิดเป็นการชั่วคราว

 
 

ชิษณุพงศ์ สุนทรพาณิชย์ เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง