รีเซต

“สธ.-ศธ.” กำหนดมาตรการ “1+ 5” ป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

“สธ.-ศธ.” กำหนดมาตรการ “1+ 5” ป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
มติชน
17 สิงหาคม 2563 ( 16:32 )
165
“สธ.-ศธ.” กำหนดมาตรการ “1+ 5” ป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

“สธ.-ศธ.” กำหนดมาตรการ “1+ 5” ป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นางเกศทิพย์ ศุภวานิชย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และ นางวรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา แถลงข่าว “มาตรการป้องกันโควิด 19 ในโรงเรียนและสถานศึกษา”

 

นพ.อรรถพล กล่าวว่า ขณะนี้ โรงเรียนได้เปิดเรียนตามปกติ ซึ่งสธ. และศธ. ได้ร่วมกันกำหนด 1 + 5 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา โดย 1 จัดพื้นที่ได้ตามปกติ แต่ต้องมีระยะห่างให้มากที่สุด และยังคงเข้ม 5 มาตรการหลัก 1.การคัดกรอง วัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติเสี่ยงทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน 2.สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 3.ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำนาน 20 วินาที มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการ 4.ทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์ของใช้ พื้นผิวสัมผัสร่วม และ 5.ลดแออัด ลดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หลีกเลี่ยงไปในที่แออัด ตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถดาวน์โหลดที่ http://online.anyflip.com/lqqyt/uwju/mobile/index.html รวมทั้งมีจิตอาสา ข้าราชการบำนาญที่เป็นแพทย์ พยาบาล การสาธารณสุข และด้านการศึกษา เป็นผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน ช่วยให้ความรู้และให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพ และติดตามการปฏิบัติตามมาตรการในโรงเรียน

 

 

“นอกจากนี้จะมีการปรับมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยพิจารณาจากความรุนแรงของการระบาดของโรค ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับสี เพื่อให้นักเรียนปลอดภัย และจะดำเนินการเพิ่มในกลุ่มเด็กนักเรียนกลุ่ม G ที่เดินทางผ่านด่านชายแดนมาเรียนในประเทศไทย จะให้โรงเรียนจัดสถานที่กักตัว (Organization Quarantine)14 วัน” นพ.อรรถพล กล่าว

 

นางเกศทิพย์ กล่าวว่า เพื่อให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย ได้ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศธ. ได้ร่วมประชุมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.) เตรียมการเปิดสถานศึกษา โดยผ่อนคลายเรื่องการเว้นระยะห่าง เพื่อให้สถานศึกษา 5,000 กว่าแห่งที่มีข้อจำกัดสามารถเปิดเรียนได้ จัดให้เว้นระยะให้มากที่สุด แต่ต้องเข้มมาตรการหลักป้องกันตนเอง

 

นางวรรณดี กล่าวว่า โรงเรียนสตรีวิทยาได้เปิดเรียนตามปกติตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม โดยใช้มาตรการ “SW New normal 5 step a day” โดยนักเรียน ครู สวมหน้ากากจากบ้านและตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน คัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าเรียนทุกวัน ครูสวมเฟสชิลด์ระหว่างสอน ทำทะเบียนประวัติการคัดกรองนักเรียน มีจุดพักนักเรียนเพื่อลดการนั่งบนพื้น ปรับการจัดชั้นเรียนให้เว้นระยะห่างมากที่สุดและเดินเรียน 2 ระดับชั้น
ให้นักเรียนบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ประจำวัน ส่งให้ครูที่ปรึกษาทุกเช้า หากมีบุคคลในครอบครัวมีความเสี่ยงให้โทรแจ้งโรงเรียนทันที โดยโรงเรียนมีความพร้อมทั้งการเรียนที่โรงเรียน และระบบออนไลน์หากเกิดสถานการณ์โควิด-19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง