รีเซต

กฟภ.-กฟน.เว็บปกติแล้ว เคลียร์ชัด!!คืนเงินประกันไฟฟ้ายังดูแลมิเตอร์ปกติ

กฟภ.-กฟน.เว็บปกติแล้ว เคลียร์ชัด!!คืนเงินประกันไฟฟ้ายังดูแลมิเตอร์ปกติ
มติชน
25 มีนาคม 2563 ( 16:47 )
159
กฟภ.-กฟน.เว็บปกติแล้ว เคลียร์ชัด!!คืนเงินประกันไฟฟ้ายังดูแลมิเตอร์ปกติ

กฟภ.-กฟน.เว็บกลับมาปกติแล้ว เคลียร์ชัด!! คืนเงินประกันไฟฟ้าไม่เกี่ยวกับมิเตอร์ 2 การไฟฟ้าดูแลปกติ

วันที่ 25 มีนาคม กรณีรัฐบาลเห็นชอบให้คืนเงิน“ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า” หรือค่าประกันมิเตอร์ไฟ ตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาล ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถขอรับเงินค่าประกันคืนทางออนไลน์ จำนวนกว่า 23 ล้านรายทั่วประเทศ วงเงินกว่า 33,000 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 300-12,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าและจำนวนเฟสที่ใช้งานตามบ้านพักอาศัย ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และรับเงินตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 นั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากปัญหาเว็ปของ 2 การไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ก่อนจะกลับมาปกติช่วงบ่าย วันเดียวกันโลกโซเชียลมีแชร์ข้อความถามตอบระหว่างประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ กับแอดมินทวิตเตอร์ของกฟภ. โดยประชาชนสอบถามว่าหลังกฟภ.คืนเงินประกันมิเตอร์จะได้รับการดูแลปกติหรือไม่ ซึ่งแอดมินกฟภ.ตอบว่าเงินประกันนี้เมื่อขอคืนมาแล้ว สิทธิประกันมิเตอร์จะถูกยกเลิกไป หากมิเตอร์เสียหายผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ทำให้โลกโซเชียลมีการแชร์และแสดงความกังวลต่อคำตอบดังกล่าว

นายจาตรค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ชี้แจงว่า ตามที่มีประเด็นข่าวการเผยแพร่กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าสอบถามเกี่ยวกับการคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าสิทธิประกันมิเตอร์จะถูกยกเลิกหรือไม่ และได้มีการส่งต่อข้อความดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์นั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้
1. เงินที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้ามาลงทะเบียนขอรับเงินคืนนั้นเป็นเงินค่ประกันการใช้ไฟฟ้าไม่เกี่ยวกับมิเตอร์
2. จากเดิม ประชาชน มาขอใช้ไฟฟ้า จะมีค่าใช้จ่าย 2 ส่วน คือค่าติดตั้งมิเตอร์และค่าประกันการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้าที่จะเรียกเก็บตามขนาดของมิเตอร์ เช่นมิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ประเภทบ้านอยู่อาศัย จะมีการจ่ายค่าประกันการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้า 300 บาท เพราะการที่จะเรียกเก็บเงินผู้ใช้ไฟฟ้ได้ต้องใช้ไฟให้ครบเดือนก่อน และเมื่อถึงกำหนด ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่จ่ายเงินค่าใช้ไฟฟ้าประจำเดือนก็จะหักเงินส่วนนี้ไป
3. กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟค้างชำระ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีกระบวนการและขั้นตอนการแจ้งเตือนเป็นระยะเวลา 28 วันเช่นเดิมหากไม่มีการชำระค่าใช้ไฟฟ้าประจำเดือนจึงจะเข้าสู่กระบวนการงดการไฟฟ้า
4.แม้ว่าภายหลังที่คืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้ไปแล้วก็ตาม หากพบว่ามิเตอร์ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้านั้นๆ มีปัญหา จากการใช้งานตามปกติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็ต้องไปดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่เพราะมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินของ การไฟฟ้ส่วนภูมิภาค
5.อย่างไรก็ตามขณะนี้มีประชาชนเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ของ การไฟฟ้ส่วนภูมิภาค เพื่อลงทะเบียนขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนเป็นจำนวนมากทำให้มีความหนาแน่นในการใช้งาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอความร่วมมือให้ประชาชนทยอยการเข้าไปลงทะเบียน โดยสามารถข้าไปใช้งานได้โดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดแต่อย่างใด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ด้านกฟน.ชี้แจงกรณีความเข้าใจผิดต่อสิทธิ์ผู้ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ว่า กรณีมีการส่งต่อข้อมูลในสื่อโซเชียลระบุว่าผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า จะถูกตัดสิทธิ์ต่างๆ นั้น กฟน.ขอชี้แจงว่า ผู้ที่ขอคืนหลักประกันการใช่ไฟฟ้าไปแล้วจะยังได้รับบริการต่าง ๆ จากกฟน.ดังเดิม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง