รีเซต

ซีพี-บริษัทในเครือฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตั้งเป้าบริจาคเลือด 10 ล้านซีซี ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

ซีพี-บริษัทในเครือฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตั้งเป้าบริจาคเลือด 10 ล้านซีซี ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
TNN ช่อง16
12 มิถุนายน 2567 ( 23:42 )
17
ซีพี-บริษัทในเครือฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตั้งเป้าบริจาคเลือด 10 ล้านซีซี ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

12 มิถุนายน 2567 – เนื่องในปีนี้เป็นปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดยการนำของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส ได้ประกาศนโยบายให้เครือฯและบริษัทในเครือฯร่วมกันน้อมนำพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ดำเนินโครงการร้อยเรียงความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยในใต้ร่มพระบารมี ทั้งนี้จะดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวม 10 กิจกรรม เริ่มต้นจากกิจกรรม “เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต” ซึ่งดำเนินร่วมกับสภากาชาดไทย ตั้งเป้าหมายให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วประเทศบริจาคโลหิตจำนวน 10 ล้านซีซีในปีมหามงคลนี้ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งกิจกรรมร้อยเรียงความดี เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ที่จัดขึ้นในวันนี้มีนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์  นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารเครือฯ และบริษัทในเครือฯ อาทิ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานอาวุโส เครือฯ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ  ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร สำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือฯ  นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคลเครือฯ พร้อมผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือฯ ที่ได้เข้าร่วมทำความดีบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กันอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์  ถนนสีลม กรุงเทพฯ 


นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวว่า  ปีนี้เป็นปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจเติบโตจากผืนแผ่นดินไทยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระราชวงศ์จักรี มากว่า 103 ปี สำนึกในบุญคุณของแผ่นดินและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เครือฯ จึงได้ตั้งปณิธานพร้อมปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้ผู้บริหารและพนักงานในเครือฯ ยึดมั่นในความกตัญญู ต้องตอบแทนคุณแผ่นดินพร้อมทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญตามหลักปรัชญา “3 ประโยชน์” ของเครือฯ โดยให้บริษัทในเครือฯ ทุกกลุ่มธุรกิจทั่วประเทศแสดงความจงรักภักดีพร้อมทำประโยชน์ต่อแผ่นดินด้วยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดปีมหามงคลนี้

นายศุภชัย  เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการ(ร่วม) คณะกรรมการดำเนินโครงการ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ของเครือเจริญโภคภัณฑ์  เปิดเผยว่า ตามนโยบายของประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ได้น้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯรวม 10 กิจกรรมตลอดปีมหามงคลนี้  โดยมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลฯ  ดำเนินการเป็นโครงการแรก ซึ่งเครือฯจะจัดให้มีการบริจาคโลหิตในทุกสำนักงานทั่วประเทศไทยทุก 3 เดือนตลอดปีนี้  เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานในเครือฯ พร้อมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งตั้งเป้าหมายรับบริจาคโลหิต รวม 10 ล้านซีซีมอบให้แก่สภากาชาดไทยสำหรับใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลนให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ถือเป็นการร้อยเรียงความดีจากเครือฯและบริษัทในเครือฯถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคลนี้  ทั้งนี้ขอขอบพระคุณสภากาชาดไทยที่ได้ร่วมกับเครือฯ ทำความดีรับบริจาคโลหิตทั่วประเทศ โดยที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินโครงการบริจาคโลหิตเพื่อมอบให้กับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน รวม 33 ปีมีปริมาณโลหิตบริจาคสะสม กว่า 221 ล้านซีซี ซึ่งสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยมากกว่า 1.7 ล้านคน  

สำหรับกิจกรรมเครือเจริญโภคภัณฑ์ร้อยเรียงความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ประกอบด้วย 1.เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลฯ  2.สายน้ำเพื่อความยั่งยืน นำโดยซีพีเอฟร่วมกับท้องถิ่นต่าง ๆ  3.มูลนิธิกาญจนบารมี บริการจุดตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ในห้างค้าปลีกของเครือฯ 4.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค  5.ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติฯ 6.จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 7.จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 8.ครัวปันอิ่มแจกข้าวกล่องให้กลุ่มเปราะบาง  9. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมกับ ICON SIAM และ10.จัดทำเสื้อตราสัญลักษณ์สำหรับผู้บริหารและพนักงานในทุกวันจันทร์ตลอดปีมหามงคล

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง