รีเซต

สบเติ๋นเดือด.ขอคืนพื้นที่ป่าไล่สำนักสงฆ์ถ้ำเทพอุดมมงคลพ้นป่าชุมชนสบเติ๋น

สบเติ๋นเดือด.ขอคืนพื้นที่ป่าไล่สำนักสงฆ์ถ้ำเทพอุดมมงคลพ้นป่าชุมชนสบเติ๋น
77ข่าวเด็ด
21 กรกฎาคม 2563 ( 22:48 )
209
สบเติ๋นเดือด.ขอคืนพื้นที่ป่าไล่สำนักสงฆ์ถ้ำเทพอุดมมงคลพ้นป่าชุมชนสบเติ๋น

 

ชาวบ้านสบเติ๋น ต. สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พร้อมด้วยเยาวชนและภิกษุสงฆ์รวมกว่า 200 คนร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล ที่บริเวณป่าชุมชน หมู่2. ต.สบป้าด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกิจกรรมบวชป่าและปลูกต้นไม้เสริมจำนวน 2,000 ต้น พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำจางพร้อมทั้งเป็นป่าชุมชนของหมู่2

พื้นที่แห่งนี้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งขออนุญาตตั้งสำนักสงฆ์และยกระดับสร้างวัดโดยผ่านการอนุมัติจากทางราชการแล้ว สำนักสงฆ์กังกล่าวใช้อภิสิทธิ์ครอบครองพื้นที่ป่าชุมชนทำการแพ้วถางป่าออกและห้ามชาวบ้านเข้าไปหากินในบริเวณดังกล่าว ชาวบ้านยืนยันว่ารายชื่อชาวบ้านที่ยื่นขออนุญาตเป็นเอกสารเท็จเนื่องจากชุมชนไม่ยินยอมแต่กลับมีรายเซ็นต์ลงนามจัดตั้งวัด ซึ่งผู้ที่เข้าครอบครองที่ดินป่าไม้บริเวณดังกล่าวมีการแพ้วถางตัดโค่นต้นไม้เป็นบริเวณกว้างและประกาศห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าไปหาของป่าเป็นเขตหวงห้ามส่วนบุคคล

ในการพิทักษ์ผืนป่าสบเติ๋น. กลุ่มชาวบ้านและพระสงฆ์ในท้องถิ่น ต้องการให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง. สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางระงับการออกใบอนุญาตยุติการยกระดับ สำนักสงฆ์ถ้ำเทพอุดมมงคลขึ้นเป็นวัดและเพิกถอนสำนักสงฆ์ดังกล่าวออกจากป่าชุมชนบ้านสบเตินโดยเร็ว

พระสาธิต ธีรปัญโญ สถาบันธรรมาภิวัฒน์ แม่เมาะ. กล่าวว่า การตั้งสำนักสงฆ์แห่งนี้ไม่ได้มาด้วยความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ไม่มีการทำประชาคมแต่อย่างใด การขออนุญาตตั้งเป็นวัดมีการปลอมแปลงเอกสารใช้หลักฐานรายชื่อการประชุมประจำเดือนไปใช้เป็นรายชื่อประชาคม ปลอมลายเซ็นต์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทำบันทึกแนบท้ายการขออนุญาตตั้งวัด ซึ่งเรื่องนี้ชาวบ้านได้เข้าแจ้งความไว้ที่สภ.แม่เมาะ ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางผ่านศูนย์ดำรงธรรมหลายครั้งแต่ไม่มีการตอบรับหรือดำเนินการใดใดในการบังคับใช้กฏหมายหรือแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านแต่อย่างใด

พระสาธิตกล่าวด้วยว่า ชาวบ้านสบเติ๋นยังคงเรียกร้องให้ทางราชการคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ดำเนินการทางกฏหมายในการปลอมแปลงเอกสารเพื่อขอจัดตั้งวัดดังกล่าว และกรรมการป่าชุมชนชาวบ้านเรียกร้องให้เพิกถอนสำนักสงฆ์ถ้ำเทพอุดมมงคล ออกจากพื้นที่ป่าชุมชนโดยเร็ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวสบเติ๋น จะเดินทางไปรวมตัวที่ศาลากลางจังหวัดลำปางในวันที่22 กรกฎาคม เพื่อเรียกร้องให้จังหวัดลำปางและสำนักพุทธฯลำปางเพิดถอนสำนักสงฆ์นี้ออกจากป่าชุมชนสบเติ๋นโดยเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง