รีเซต

สตูล พบผู้ป่วยโควิด 32 ราย เสี่ยงสูง 47 ราย เสียชีวิต 1 ราย

สตูล พบผู้ป่วยโควิด 32 ราย เสี่ยงสูง 47 ราย เสียชีวิต 1 ราย
มติชน
9 มกราคม 2565 ( 18:10 )
72
สตูล พบผู้ป่วยโควิด 32 ราย เสี่ยงสูง 47 ราย เสียชีวิต 1 ราย

ข่าววันนี้ นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า วันนี้ (9 ม.ค.) มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จังหวัดสตูล จำนวนทั้งหมด 32 ราย เป็นเพศชาย จำนวน 13 ราย อายุระหว่าง 6-83 ปี เพศหญิง จำนวน 19 ราย อายุระหว่าง 10 เดือน-80 ปีภูมิลำเนา จังหวัดสตูล ทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอเมือง อำเภอควนกาหลง อำเภอท่าแพ อำภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า สอบสวนโรคในวันที่ 7-8 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาขอบเขตการระบาด แหล่งโรคปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ และให้คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคเบื้องต้น

 

ผลการสอบสวนโรค ผู้ป่วยทั้งหมด เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วย แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมือง จ านวน 11 รายเพศชาย จำนวน 5 ราย อายุระหว่าง 10-83 ปี เพศหญิง จำนวน 6 ราย อายุระหว่าง 10 เดือน-68 ปี ภูมิลำเนาอยู่ตำบลพิมาน ตำบลบ้านควน ตำบลฉลุง ตำบลปูยู และตำบลควนโพธ์ อำเภอเมือง เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วย อำเภอควนกาหลง จำนวน 2 ราย เพศชาย อายุ 27 และ 72 ปี ภูมิลำเนาอยู่ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วย

 

อำเภอท่าแพ จำนวน 8 ราย เพศชาย จำนวน 3 ราย อายุ6, 27 และ 32 ปี เพศหญิง จำนวน 5 ราย อายุระหว่าง 22-80 ปี ภูมิลำเนาอยู่ ตำบลท่าแพ ตำบลท่าเรือ และตำบลสาคร อำเภอท่าแพ เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วย อำเภอละงู จำนวน 8 ราย เพศชาย จำนวน 1 ราย อายุ 72  ปี เพศหญิง จำนวน 7 ราย อายุระหว่าง 2-67 ปีภูมิลำเนาอยู่ ตำบลละงู ตำบลเขาขาว และตำบลน้ำผุด อำเภอละงู เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วย อำเภอทุ่งหว้า จำนวน 1 ราย เพศหญิง อายุ 39 ปี ภูมิลำเนาอยู่ ตำบล ทุ่งหว้า อำเภอ ทุ่งหว้า เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วย ผู้ต้องขัง/เรือนจำนวน 2 ราย เพศชาย อายุ19 และ 21 ปี ภูมิลำเนาอยู่ตำบลพิมาน อำเภอเมือง เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วย

 

เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เพศชาย อายุ 56 ปี ภูมิลำเนา ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีประวัติ ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทางโรงพยาบาลและส่วนที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือจัดพิธีศพตามหลักศาสนาเรียบร้อยแล้ว

 

จากการติดตามสืบสวนสอบสวนค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด และผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยทั้ง 32 ราย ในเบื้องต้น มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 47 คน ได้ไปกักตัวที่บ้าน (HQ) จำนวน 47 คน พร้อมคำแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการ มีสุขอนามัยที่ดีอยู่ในความดูแลเฝ้าสังเกตอาการโดยหมอครอบครัว ส่วนอาคารสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานที่ทำงาน/ห้างร้าน ที่พัก รถยนต์ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโดยผู้ประกอบการ/เจ้าของ

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง