นครปฐม ติดเชื้อโควิด 450 ราย นอภ.ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ สอบสมาคม มูลนิธิ ชาวบ้านร้องโดนโขกค่าส่งผู้ป่วย-ศพ

นครปฐม ติดเชื้อโควิด 450 ราย นอภ.ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ สอบสมาคม มูลนิธิ ชาวบ้านร้องโดนโขกค่าส่งผู้ป่วย-ศพ
มติชน
15 สิงหาคม 2564 ( 17:28 )
11
นครปฐม ติดเชื้อโควิด 450 ราย นอภ.ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ สอบสมาคม มูลนิธิ ชาวบ้านร้องโดนโขกค่าส่งผู้ป่วย-ศพ

วันที่ 15 สิงหาคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 450 ราย เป็นคนไทย 439 รายอื่นๆ 11 ราย ยอดสะสมรวม 21,447 ราย เป็นในจังหวัด 434 ราย นอกจังหวัด 16 ราย จำแนกเป็น อ.สามพราน 214 ราย อ.ดอนตูม 82 ราย อ.นครชัยศรี 68 ราย อ.เมือง 35 ราย อ.กำแพงแสน 12ราย อ.บางเลน 12 ราย อ.พุทธมณฑล 10 ราย และในเรือนจำ 1 ราย

 

 

ผู้สื่อรายงานข่าวว่า นายอารุช เอมโอฐ นายอำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (นายทะเบียนสมาคม มูลนิธิจังหวัดนครปฐม) ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เนื้อหาใจความว่า ด้วยอำเภอนครชัยศรี ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อน กรณีมีผู้ป่วยติดเชื้อหรือผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังมูลนิธิ สมาคมในพื้นที่เพื่อให้ช่วยเหลือสงเคราะห์จัดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือจัดการศพ แต่ได้รับแจ้งจากมูลนิธิว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นจำนวนเงินสูงมาก ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของสมาคม มูลนิธิ ซึ่งจัตตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศล หรือบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆ

 

 

ประกอบกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ มีรายได้น้อยลงแต่ค่าครองชีพสูง และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อไปรักษาพยาบาล และการจัดการศพที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนเงินสูงมาก

 

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเตือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอจึงขอความอนุเคราะห์นายทะเบียนสมาคม มูลนิธิจังหวัดนครปฐม แจ้งกำชับให้สมาคม มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเคลื่อนย้ายส่งผู้ป่วยผู้ติดเชื้อ หรือการจัดการศพที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 COVD-19 หากจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ขอให้เรียกเก็บตามสมควรหรือตามความเหมาะสม

 

 

ด้านนายนิรุตย์ ศักดิ์สุภาพ หรือเลี๊ยบนิวส์ กล่าวว่า เป็นจิตอาสา นักข่าวช่างภาพอิสระ ใช้ชื่อว่า “เลี๊ยบนิวส์ข่าวภูมิภาค7” หรือเลี๊ยบนิวส์ โดยนำเสนอข่าวแบบไลฟ์สดในพื้นที่ ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน และช่วงโควิด-19 ได้ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในพื้นที่อ.นครชัยศรี และอำเภอใกล้เคียง ช่วยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตลอด แต่กลับถูกกล่าวหาว่า เรียกรับเงิน “อยากจะบอกว่าท่านใดที่ถูกผมเรียกรับ หรือผมเรียกรับเงินใครในเคสโควิด-19 ออกมาชี้ ยืนยัน ให้ชัดเจนได้เลย” นายนิรุตย์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง