กรมจัดหางาน รับลูกรองนายกฯ จับตา "แรงงานต่างด้าว" พื้นที่ระยอง

กรมจัดหางาน รับลูกรองนายกฯ จับตา "แรงงานต่างด้าว" พื้นที่ระยอง
มติชน
14 กรกฎาคม 2563 ( 14:44 )
47
กรมจัดหางาน รับลูกรองนายกฯ จับตา "แรงงานต่างด้าว" พื้นที่ระยอง
กรมจัดหางาน รับลูกรองนายกฯ จับตา “แรงงานต่างด้าว” พื้นที่ระยอง

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงแรงงาน โดย กกจ. ตรวจสอบคัดกรอง แรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย นั้น กกจ.ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ซึ่งไม่ผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการที่รัฐกำหนด จึงสั่งการด่วนให้จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด เร่งเฝ้าระวังติดตามความเคลื่อนไหวของคนต่างด้าวในพื้นที่ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย แนะนำนายจ้างให้จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจคัดกรองของภาครัฐ และขอใบอนุญาตทำงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกับการกลับมาระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2

นายสุชาติ กล่าวว่า ส่วนกรณีที่มีลูกเรือของเที่ยวบินทางทหารจากอียิปต์ ตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 เดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ใน จ.ระยอง นั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ กกจ.ได้มอบจัดหางานจังหวัดเฝ้าดูแลกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับให้ติดตามความเคลื่อนไหวของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ว่าอยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ รวมทั้ง เน้นย้ำให้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือให้บ่อยครั้งและใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือเป็นประจำ รวมถึงดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงการรับเชื้อหรือแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ในระดับหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง