รีเซต

จีนมีส่วนหนุน 'เศรษฐกิจโลก' เติบโตกว่า 30% ในช่วงปี 2013-2021

จีนมีส่วนหนุน 'เศรษฐกิจโลก' เติบโตกว่า 30% ในช่วงปี 2013-2021
Xinhua
19 กันยายน 2565 ( 14:54 )
22
จีนมีส่วนหนุน 'เศรษฐกิจโลก' เติบโตกว่า 30% ในช่วงปี 2013-2021

ปักกิ่ง, 19 ก.ย. (ซินหัว) -- สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน เผยแพร่รายงานล่าสุดระบุว่าจีนมีส่วนเกื้อหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยเกินร้อยละ 30 ในช่วงปี 2013-2021 ซึ่งคิดเป็นอันดับ 1 ของโลก

 

หากนับเฉพาะปี 2021 ยอดรวมทางเศรษฐกิจของจีนครองสัดส่วนร้อยละ 18.5 ของยอดรวมทางเศรษฐกิจโลก หลังการแปลงเงินตราตามอัตราแลกเปลี่ยนประจำปีถัวเฉลี่ย ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของโลก และเพิ่มขึ้น 7.2 จุดจากปี 2012ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี (GDP) ของจีน เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.6 ต่อปี ระหว่างปี 2013-2021 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ร้อยละ 2.6 และร้อยละ 3.7 สำหรับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจีดีพีต่อหัวของจีนสูงแตะ 80,976 หยวน (ราว 427,000 บาท) เมื่อปี 2021 เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.7 จากปี 2012 หลังหักลบปัจจัยด้านราคารายงานดังกล่าวเน้นย้ำความก้าวหน้าของจีนในการส่งเสริมการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ขณะองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ระบุว่าจีนก้าวขึ้นมาอยู่อันดับที่ 12 ในดัชนีนวัตกรรมโลกปี 2021 (Global Innovation Index 2021) โดยขยับขึ้นจากอันดับ 34 ในปี 2012จีนมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ดีและการเติบโตที่สอดประสานมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายมีส่วนสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2021 ที่ร้อยละ 65.4 เพิ่มขึ้น 10 จุดจากปี 2012 ขณะมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.3 ในช่วงเวลาเดียวกันสำหรับด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จีนมีพื้นที่ปลูกป่าสะสมประมาณ 59.44 ล้านเฮกตาร์ (ราว 371,500,000 ไร่) ระหว่างปี 2013-2021รายงานยังเผยว่ามูลค่ารวมการค้าสินค้าและบริการของจีน สูงแตะ 6.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 255.52 ล้านล้านบาท) ในปี 2021 ซึ่งครองอันดับสูงสุดของโลกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ จีนตั้งเป้าบรรลุการเติบโตแบบครอบคลุมรอบด้านมากขึ้น และมุ่งบรรลุผลสำเร็จอันเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยจีนได้นำพาชาวบ้านในชนบทที่อาศัยอยู่ใต้เส้นแบ่งความยากจนในปัจจุบันหลุดพ้นจากความยากจน จำนวนถึง 98.99 ล้านคน นับตั้งแต่ปี 2013-2020

ข่าวที่เกี่ยวข้อง