รีเซต

บอร์ด IP ไฟเขียวเพิ่มทุนให้บ.ย่อย PTT ถือหุ้น 20% ในราคา 14 บาท/หุ้น

บอร์ด IP ไฟเขียวเพิ่มทุนให้บ.ย่อย PTT ถือหุ้น 20% ในราคา 14 บาท/หุ้น
ทันหุ้น
20 พฤษภาคม 2565 ( 10:24 )
244
บอร์ด IP ไฟเขียวเพิ่มทุนให้บ.ย่อย PTT ถือหุ้น 20% ในราคา 14 บาท/หุ้น

#IP #ทันหุ้น-บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด(มหาชน) หรือ IP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 76,364,902 หุ้นและเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 38,839,959 หุ้น  โดยการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ได้จัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือ PP ได้แก่บริษัท อินโนบิก แอล แอล จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) หรือ PTT ในจำนวน 74,510,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 14 บาท ส่วนหุ้นเพิ่มทุนอีก 1,854,902 หุ้น จะรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IP-W1 

 

ส่วนการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 10,000,000 หุ้น และหุ้นอีกจำนวน 28,839,959 หุ้น จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด 

 

ทั้งนี้การเพิ่มทุนดังกล่าว จะทำให้บริษัทได้รับเงินจำนวน 1,043.14 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะนำไปขยายกิจการไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล ร้านขายยาส่ง โรงงานสมุนไพร Tele-pharmacy Telemedicine เป็นต้น ประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการศึกษา รวมทั้งการติดต่อในการเข้าซื้อกิจการ โดยโครงการทั้งหมดน่าจะก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทไม่ต่ำกว่า 1,000-1,500 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อนี้มีธุรกิจที่หลากหลายที่บริษัทจะลงทุน และ/หรือเข้าร่วมลงทุน ซึ่งสามารถเป็นทางเลือกให้กับทางบริษัทได้ ดังนั้น หากโครงการใดๆ ก็ตามที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้สำเร็จก็จะไม่มีผลกระทบใดๆ กับบริษัท 

 

ซึ่งการลงทุนในโครงการดังกล่าวทางบริษัทก็จะพิจารณาให้มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับ โดยมุ่งเน้นไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งก็จะลดความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจลงได้

 

นอกจากนี้ก็จะลงทุนในโครงการ EU standard ของการผลิตยาตาของโรงงานของบริษัทที่จังหวัดอยุธยา ประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการศึกษา โดยโครงการทั้งหมดน่าจะก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี

 

รวมถึงนำเงินเพิ่มทุนไปสร้างแผนกผลิตเวชสำอางและเม็ดฟู่ ของโรงงาน Modern Pharma ประมาณ 50 ล้านบาท โดยโครงการทั้งหมดน่าจะก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทไม่ต่ำกว่า 75 ล้านบาทต่อปี

 

และนำไปขยายสาขาร้านขายยา ประมาณ 100 ล้านบาท โดยโครงการทั้งหมดน่าจะก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทไม่ต่ำกว่า 150ล้านบาทต่อปี , นำไปจ่ายเงินคืนเงินกู้ ประมาณ 150 ล้านบาท และใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน 100 ล้านบาท 

 

**บ.ย่อย ปตท. เข้าถือหุ้น 20% 

 

บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) หรือ PTT  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อินโนบิก(เอเซีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท  อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด(มหาชน) หรือ IP ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด คิดเป็น 20% ซึ่งการลงทุนนี้มีมูลค่ารวม 1,043 ล้านบาท คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาการลงทุนภายใน มิ.ย. 2565 และจะดำเนินการซื้อขายแล้วเสร็จในไตรมาส 3/65 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ IP

 

ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจรตั้งแต่เวชภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมทางยา (Innovative Medicine) เวชภัณฑ์สําหรับสุขภาพดวงตา (Eye Healthcare) จนถึง โภชนเภสัชและอาหารเสริม (Nutraceuticals & Supplement) ยาสมุนไพรของไทย (Thai Herbal Medicines) อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ(Health Food and Drink) และเป็ นการขยายตลาดให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง