รีเซต

นักวิทย์จีนออกแบบ 'จักรกลจิ๋วเปลี่ยนสี' เลียนแบบปลาหมึก

นักวิทย์จีนออกแบบ 'จักรกลจิ๋วเปลี่ยนสี' เลียนแบบปลาหมึก
Xinhua
29 ธันวาคม 2565 ( 13:36 )
63
นักวิทย์จีนออกแบบ 'จักรกลจิ๋วเปลี่ยนสี' เลียนแบบปลาหมึก

เซี่ยงไฮ้, 29 ธ.ค. (ซินหัว) -- ทีมนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ของจีนได้ออกแบบจักรกลขนาดเล็กมาก ซึ่งสามารถเลียนแบบ "ปลาหมึก" ที่มีเม็ดสีของเซลล์เปลี่ยนแปลงสีสันตามความเครียดทางเคมี

การเรืองแสงเพื่อตอบสนองการสื่อสารทางเคมีนั้นปรากฏอยู่ทั่วโลกแห่งธรรมชาติ ดังเช่นปลาหมึกที่เปลี่ยนแปลงสีสันยามหลบลี้หนีภัยจากบรรดานักล่าผลการศึกษาจากวารสารไซเอนส์ โรโบติกส์ (Science Robotics) ระบุว่าคณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ เจียวทง ได้รวมการเรืองแสงเพื่อตอบสนองทางเคมีนี้เข้ากับจักรกลนาโนระดับดีเอ็นเอจักรกลนาโนระดับดีเอ็นเอที่คณะนักวิทยาศาสตร์จีนสร้างขึ้นมานั้นสามารถเรืองแสงเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของความเป็นกรดภายในเซลล์การทดสอบในหลอดทดลองพบอุปกรณ์ระดับนาโนนี้ระบุและแสดงปริมาณการดูดซึมและการปลดปล่อยสสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ขณะเดียวกันอุปกรณ์ระดับนาโนนี้ยังเปลี่ยนแปลงรูปทรงโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองค่าความเป็นกรด-ด่างที่แตกต่างกัน ซึ่งนำไปสู่การแสดงสีสันเรืองรองผลการศึกษาระบุว่าการออกแบบใหม่นี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใช้หุ่นยนต์ศึกษาระบบสิ่งมีชีวิตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างหุ่นยนต์กับสิ่งมีชีวิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง