รีเซต

3 เกาะจังหวัดตราด ทำเงินทะลุ 328 ล้านบาท หยุดยาว 4 วัน

3 เกาะจังหวัดตราด ทำเงินทะลุ 328 ล้านบาท หยุดยาว 4 วัน
มติชน
29 กรกฎาคม 2563 ( 11:26 )
131
3 เกาะจังหวัดตราด ทำเงินทะลุ 328 ล้านบาท หยุดยาว 4 วัน
3 เกาะจังหวัดตราด ทำเงินทะลุ 328 ล้านบาท หยุดยาว 4 วันหยุดยาว ทุบสถิติรายได้เข้าพรรษา ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตราด ระบุการส่งเสริมท่องเที่ยวของรัฐบาลและธรรมชาติตราดดึงดูด

จ.ตราด/ช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563 นักท่องเที่ยวทะลักเข้าจังหวัดตราดราว 40,000 คน และเพิ่มขึ้นกว่าช่วงหยุดยาว 4 วันในช่วงวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 ที่มีนักท่องเที่ยวเพียง 30,000 คน และหากนับเฉพาะ 3 เกาะของจังหวัดตราด คือ เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก มีนักท่องเที่ยว 36,500 คน

นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ นักวิเคราะห์ นโยบาย และแผนชำนาญการ รักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตราด เปิดเผยว่า วันหยุดยาวระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563 นักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวยังจังหวัดตราด โดยเฉพาะ 3 เกาะหลักของ จ.ตราด คือ เกาะช้าง ,เกาะหมาก และเกาะกูด มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 30,000 คน โดยเพิ่มจากช่วงวันหยุด 4 วันช่วงต้นเดือนประมาณ 5% ส่งผลให้มีรายได้เข้า จ.ตราด กว่า 300 ล้านบาท ทั้งนี้ ร้อยละ 90 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเกาะช้างจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมามาก เนื่องจากสะดวก และใกล้ฝั่ง

นางอำไพ กล่าวว่า ปัจจัยเสริมที่ทำให้นักท่องเที่ยวมา จ.ตราด เพิ่มขึ้น เนื่องจาก รัฐบาลได้กระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งค่าห้องพัก ค่าเข้าชม และค่าอาหาร ซึ่งมีส่วนช่วยได้มาก ขณะที่ จ.ตราด มีธรรมชาติสวยงาม ไม่มีการติดเชื้อโควิด 19 ในระยะที่ผ่านมา เป็นเหตุจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเพิ่มขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ รัฐบาลควรจะออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในแต่ละจังหวัด อันจะส่งผลดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้จากการตรวจสอบจำนวนนักท่องเที่ยวจากผู้ประกอบโรงแรมทั้ง 3 เกาะ พบว่า เกาะกูด มีนักท่องเที่ยวประมาณ 11,000 คน จากจำนวนโรงแรม 66 แห่ง และจำนวนห้อง 1,360 ห้อง ส่วนเกาะหมาก มีจำนวน 3,500 คน คน จากจำนวนโรงแรม 43 แห่ง จำนวน 700 ห้อง และเกาะช้างมีจำนวนนักท่องเที่ยว ประมาณ 22,000 คน จากจำนวนโรงแรม 276 แห่ง มี 7,796 ห้อง รวมทั้งสิ้น 36,500 คน ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อคืน 3,000 บาท (3 คืน) มีรายได้ราว 328,500,000 บาท ทั้งนี้รายได้ช่วงเข้าพรรษา จ.ตราด มีเงินรายได้ราว 261,000,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง