รีเซต

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน บังคับใช้เที่ยงคืนนี้ ยังไม่เคอร์ฟิว แต่ขอผู้สูงอายุ เด็กเล็ก อยู่บ้าน

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน บังคับใช้เที่ยงคืนนี้ ยังไม่เคอร์ฟิว แต่ขอผู้สูงอายุ เด็กเล็ก อยู่บ้าน
77ข่าวเด็ด
25 มีนาคม 2563 ( 15:17 )
17
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน บังคับใช้เที่ยงคืนนี้ ยังไม่เคอร์ฟิว แต่ขอผู้สูงอายุ เด็กเล็ก อยู่บ้าน

กรุงเทพฯ – นายวิษณุ เครืองาม เผย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะมีผลบังคับใช้เที่ยงคืนนี้ ขอผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้มีโรคประจำตัว อยู่แต่ในเคหสถาน เว้นแต่พบแพทย์หรือทำธุระจำเป็น

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเพิ่มเติม ถึงการประกาศใช้ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ขึ้นมาคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งจะมีผลเที่ยงคืนคืนนี้เป็นต้นไป การประกาศแต่ละครั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 3 เดือน และต่ออายุขยายเดือนอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรกำหนดช่วงระยะเวลาไว้เดือนเศษ คือ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม-30 เมษายน 2563 และคณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาต่ออายุเป็นครั้งคราวไป คาดว่าไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งจำเป็นต้องประกาศใช้ทั่วราชอาณาจักร เพราะโรคแพร่ไปหลายจังหวัดทั่วประเทศ จึงจำเป็นต้องปิดล้อมสถานการณ์ทั้งหมดไว้ ส่วนที่ไม่ดำเนินการได้ทันที เพราะต้องมีการเตรียมการ ทั้งเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น และประชาชนที่จะต้องเตรียมตัว

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ข้อกำหนดภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 กำหนดพฤติกรรมไว้ 3 ประเภท ได้แก่ ห้ามทำ ให้ทำ และควรทำ เช่น

ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง โดยผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้ประกาศปิดสถานที่ บางจังหวัดที่ยังไม่สั่งปิด ก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งห้ามและปิดในลักษณะเดียวกัน สำหรับสถานที่บางแห่ง เช่น สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสม

ห้ามเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ยกเว้นให้บุคคลสัญชาติไทยที่ยังตกค้าง บุคคลคณะทูตตานุทูต ผู้ขนส่งสินค้า อนุญาตให้เข้ามาและกลับออกไปโดยเร็ว สำหรับบุคคลที่จะเข้าประเทศต้องมีใบรับรองแพทย์

– ห้ามการชุมนุม

ห้ามสร้างข่าวปลอม (Fake news)

ห้ามโพสต์หรือแชร์ข้อมูลที่บิดเบือน ที่จะทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด

นายวิษณุ เครืองาม ยังแนะนำให้ประชาชนอยู่บ้าน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป กลุ่มคนมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน ภูมิแพ้ โรคทางเดินหายใจ เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี ยกเว้นกรณีจำเป็น เช่น พบแพทย์ ขึ้นศาล ไปโรงพัก และให้เว้นระยะห่างทางสังคม

สำหรับมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย จะมีการตั้งด่านตรวจการเดินทางข้ามพื้นที่ ข้ามจังหวัด เพื่อเฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมเสี่ยง ตั้งด่านตามถนน สถานีขนส่ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม การรวมกลุ่มสังสรรค์ ทั้งนี้ ไม่ได้ห้าม แต่ขอความร่วมมืองดการเดินทางเข้า-ออกต่างจังหวัด

ขณะเดียวกัน รัฐบาลมีนโยบายให้เปิดสถานที่ทำการ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้า โรงงาน ร้านอาหาร สถานที่ราชการต่าง ๆ เว้นแต่มีประกาศ และขอความร่วมมือประชาชนไม่กักตุนสินค้า นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งให้ กระทรวง ทบวง กรม เตรียมโรงพยาบาลสนาม เวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ ให้พร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง