รีเซต

สมัครงานญี่ปุ่น ถูกกฎหมาย เปิดรับฝึกงานเทคนิค เงินเดือนสูง ทำงานญี่ปุ่น เช็กเลย!

สมัครงานญี่ปุ่น ถูกกฎหมาย เปิดรับฝึกงานเทคนิค เงินเดือนสูง ทำงานญี่ปุ่น เช็กเลย!
Ingonn
18 พฤศจิกายน 2565 ( 09:29 )
753
สมัครงานญี่ปุ่น ถูกกฎหมาย เปิดรับฝึกงานเทคนิค เงินเดือนสูง ทำงานญี่ปุ่น เช็กเลย!

ทำงานญี่ปุ่น 2022 ใครที่กำลังอยากทำงานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย องค์กร IM Japan รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 คร้ังที่ 1 (เพศชาย) เป็นการสมัครงานต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน สมัครสอบทางออนไลน์ ฟรี!! ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 พ.ย. 65 ได้ทำงานญี่ปุ่น ถูกกฎหมาย

 

สมัครงานญี่ปุ่น

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 ครั้งที่ 1 (เพศชาย) ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง  สมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th  ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 และสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี 

 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น 4 เดือน และเดินทางไปฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่นอีก 1 เดือน ค่าที่พัก ค่าน้ำ-ค่าไฟ ฟรี

 

ทำงานญี่ปุ่น ถูกกฎหมาย เงินเดือน เท่าไหร่

 • เมื่อผ่านการอบรมและได้รับคัดเลือกจากนายจ้างจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนแรก 80,000 เยน หรือประมาณ 20,358 บาท
 • เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด
 • เมื่อฝึกครบตามกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ  152,685 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครฝึกงานญี่ปุ่น 

 1. เพศชายอายุ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 
 2. จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา 
 3. ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ 
 4. พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
 5. ไม่มีรอยสักหรือความผิดปกติทางร่างกาย ไม่มีความประพฤติเสียหาย 
 6. ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Intern” ไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
 7. สายตาปกติ ไม่บอดสี ไม่เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและระหว่างการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นได้

 

 

ทํางานที่ญี่ปุ่น มีงานอะไรบ้าง

การฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 ครั้งที่ 1 มีระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานฯ สูงสุด 3 ปี (36 เดือน) ในตำแหน่งงานผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคประเภทอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง อาทิ งานหล่อกลึงโลหะ งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ งานเชื่อม งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานบำรุงรักษาเครื่องจักร งานพ่นสี งานหลอม พลาสติก งานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ งานแปรรูปอาหาร เป็นต้น

 

จะมีการคัดเลือกด้วยวิธีสอบภาคความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ด้านช่าง และความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ เพื่อทดสอบทัศนคติ บุคลิกภาพ การปรับตัว และวุฒิภาวะทางอารมณ์

 

สมัครงานญี่ปุ่น

รับสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ E-Service เท่านั้น ที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th

การรับสมัครและคัดเลือก จะเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการดังนี้

 • ครั้งที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 เพื่อสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่24 – 25 ธันวาคม 2565 
 • ครั้งที่ 2 รับสมัครระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2566 เพื่อสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์ 2566
 • ครั้งที่ 3 รับสมัครระหว่างวันที่ 17 – 21  เมษายน 2566 เพื่อสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 20 -21 พฤษภาคม 2566
 • ครั้งที่ 4 รับสมัครระหว่างวันที่ 26 - 30  มิถุนายน 2566 เพื่อสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22 -23 กรกฎาคม 2566

 

 

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ doe.go.th/overseas และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 9428 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สายด่วน กระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

 

 

 

ข้อมูล IMthailand

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง