รีเซต

รบ. ย้ำข่าว “ห้ามให้นักเรียนติด 0 ขอแค่มาเรียนก็ได้เกรด 1” ไม่เป็นความจริง!

รบ. ย้ำข่าว “ห้ามให้นักเรียนติด 0 ขอแค่มาเรียนก็ได้เกรด 1” ไม่เป็นความจริง!
TNN ช่อง16
15 มกราคม 2567 ( 08:55 )
23
รบ. ย้ำข่าว “ห้ามให้นักเรียนติด 0 ขอแค่มาเรียนก็ได้เกรด 1” ไม่เป็นความจริง!

รัฐบาล ย้ำข่าว “ห้ามให้นักเรียนติด 0 ขอแค่ให้มาเรียนก็ได้เกรด 1” ไม่เป็นความจริง ยืนยัน ศธ. มุ่งให้เด็กเรียนดี มีความสุข ยกระดับคุณภาพการศึกษา


นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ว่า ผอ. อ้างคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการ ห้ามให้นักเรียนติด 0 ขอแค่ให้มาเรียนก็ได้เกรด 1 นั้น ทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงแล้วว่า เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง


นายคารม กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสอนซ่อมเสริมโดยมีเจตนากระตุ้นให้สถานศึกษากำกับ ติดตาม ช่วยเหลือ สอนซ่อมเสริมและดำเนินการวัดและประเมินผลกรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ติด 0 ร มส.) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งผู้เรียน ผู้สอน เพื่อให้การเรียนดีขึ้น ลดปัญหาของผู้เรียนในการติด 0 ร มส. ไม่ใช่ห้ามให้นักเรียนติด 0 ตามที่ได้ปรากฎในสื่อ


นายคารม กล่าวว่า การที่นักเรียนจะได้รับการตัดสินผลการเรียน ต้องมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ 1) เวลาเรียน ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน เป็นการมุ่งหวังให้ผู้สอนมีเวลาในการพัฒนาผู้เรียน และเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และ 2) คะแนนการประเมินระหว่างเรียนและคะแนนปลายปี/ปลายภาค ซึ่งการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น เป็นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิด ที่กำหนดอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะนำไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต่อไป ซึ่งการกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค นั้นให้ความสำคัญของคะแนนระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายปี/ปลายภาค เช่น 60 : 40, 70: 30, 80 : 20 เป็นต้น

.

“ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.ops.moe.go.th หรือโทร. 02 281 9264” นายคารม ย้ำ
ภาพจาก TNN Online / รัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง