เจ้อเจียงตั้งเป้าการค้า 'เศรษฐกิจดิจิทัล' แตะล้านล้านหยวน

เจ้อเจียงตั้งเป้าการค้า 'เศรษฐกิจดิจิทัล' แตะล้านล้านหยวน
Xinhua Thai
4 กรกฎาคม 2564 ( 12:08 )
8
เจ้อเจียงตั้งเป้าการค้า 'เศรษฐกิจดิจิทัล' แตะล้านล้านหยวน

 

หางโจว, 4 ก.ค. (ซินหัว) -- มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน กำหนดเป้าหมายเพิ่มพูนมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นราวร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ภายในปี 2025

 

 

แผนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของเจ้อเจียง ระบุการสร้างห่วงโซ่และกลุ่มอุตสาหกรรมความปลอดภัยทางดิจิทัล แผงวงจรรวม และซอฟต์แวร์ขั้นสูงภายในปี 2025

 

 

เจ้อเจียงยังจะพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการค้าดิจิทัล ตั้งเป้าหมายเพิ่มปริมาณนำเข้าและส่งออกทางการค้าดิจิทัลโดยรวมเป็น 1 ล้านล้านหยวน (ราว 4.96 ล้านล้านบาท) และมีสิทธิบัตรในเศรษฐกิจดิจทัลแตะ 80,000 ฉบับ

 

 

ทั้งนี้ เจ้อเจียงมีบทบาทสำคัญในภาคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจดิจิทัลเจ้อเจียงสูงถึง 3.02 ล้านล้านหยวน (ราว 14.97 ล้านล้านบาท) ในปี 2020 คิดเป็นร้อยละ 46.8 ของจีดีพีเจ้อเจียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง