คมมนาคมเร่งเคลียร์พื้นที่สร้างไฮสปีด 3 สนามบิน

คมมนาคมเร่งเคลียร์พื้นที่สร้างไฮสปีด 3 สนามบิน
TNN ช่อง16
10 มิถุนายน 2563 ( 14:05 )
33
คมมนาคมเร่งเคลียร์พื้นที่สร้างไฮสปีด 3 สนามบิน

 

วันนี้ (10 มิ.ย.63) ที่กระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมคณะทำงานเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่และรื้อย้ายสาธารณูปโภค โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ครั้งที่ 4/2563  โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงบประมาณ กระทรวงพลังงาน กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด และการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม 

 

การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบพื้นที่และรื้อย้ายสาธารณูปโภคของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคให้ที่ประชุมรับทราบอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ให้คำแนะนำคณะทำงานฯ ให้เน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานโดยตรง เพื่อให้การอนุญาตและการอนุมัติมีความรวดเร็ว ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าไปดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างสะดวก และเสนอแนะให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการอนุญาตและการอนุมัติให้ใช้พื้นที่ที่เกี่ยวข้องสาธารณูปโภคในโครงการนี้เป็นการเฉพาะ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน

 

สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)  เป็น 1 ใน 5 โครงการโครงสร้างพื้นฐาน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด มีการลงนามร่วมทุน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 มูลค่าโครงการ ประมาณ 2.2 แสนล้านบาท  ตามแผนการส่งมอบพื้นที่ในช่วงแอร์พอร์ตลิงค์จะดำเนินการได้ทันที  ส่วนช่วงสนามบินสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ระยะทาง 170 กิโลเมตร กำหนดเวลาส่งมอบไม่เกิน 2 ปี แต่จะเร่งรัดให้เสร็จภายใน 1 ปี 3 เดือน  สำหรับช่วงสถานีพญาไท-สนามบินดอนเมือง มีโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินจำนวนมาก อาทิ สายไฟ และท่อต่าง ๆ  จะเร่งให้เสร็จภายใน 2 ปี 3 เดือน โดยตั้งคณะทำงานร่วมกันหลายฝ่าย เพื่อให้การส่งมอบพื้นที่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด 

 

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง