รีเซต

"สุไหงปาดี"ห้ามเข้า-ออกพื้นที่ นอภ.ตรวจเข้มด่านสกัดโควิค 19 ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

"สุไหงปาดี"ห้ามเข้า-ออกพื้นที่ นอภ.ตรวจเข้มด่านสกัดโควิค 19 ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
มติชน
30 มีนาคม 2563 ( 17:44 )
146
2
"สุไหงปาดี"ห้ามเข้า-ออกพื้นที่ นอภ.ตรวจเข้มด่านสกัดโควิค 19 ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ด่านจุดตรวจสกัด 4 แยกบ้านเจาะวา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อติดตามการตรวจคัดกรองบุคคลที่สัญจรผ่านถนนสายหลัก ที่มุ่งหน้าเข้าสู่อ.สุไหงปาดี ภายหลังการประกาศให้อำเภอสุไหงปาดีเป็นพื้นที่เสี่ยงการติดต่อเชื้อโรคโควิด – 19 ทั้งพื้นที่ และมีคำสั่งห้ามประชาชนเดินทาง เข้า – ออก ข้ามเขตพื้นที่อันเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด -19 เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ รวมถึงห้ามผู้เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด เดินทาง เข้า- ออกจากหมู่บ้านเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านตรวจเท่านั้น

โดยมีนายธนาธิป พรหมชื่น ผู้พันกองกำลังอาสารักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลสุไหงปาดี พร้อมกำลังพลนำน้ำดื่มสะอาดและถุงมือยางมามอบให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจประจำด่านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

นายอำเภอสุไหงปาดี กล่าวว่า หลังการประกาศให้อำเภอสุไหงปาดีเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อโรคและห้ามประชาชนเข้า- ออกข้ามเขตพื้นที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเข้มทุกด่านตรวจ เน้นเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ให้คุมเข้มห้ามบุคคลที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยและบุคคลที่ไม่มีหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่อำเภอที่ตัวเองอาศัยอยู่เข้ามาพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีอย่างเด็ดขาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง