ผู้ช่วย รมว.พม. ลงพื้นที่เร่งช่วย คนไร้บ้าน ย่านบางกอกน้อย ช่วย ปชช.เดือดร้อนโควิด-19

ผู้ช่วย รมว.พม. ลงพื้นที่เร่งช่วย คนไร้บ้าน ย่านบางกอกน้อย ช่วย ปชช.เดือดร้อนโควิด-19
มติชน
23 เมษายน 2563 ( 16:31 )
196
1
ผู้ช่วย รมว.พม. ลงพื้นที่เร่งช่วย คนไร้บ้าน ย่านบางกอกน้อย ช่วย ปชช.เดือดร้อนโควิด-19

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการลงพื้นที่สหกรณ์เคหสถานวังหลังต้นโพธิ์ จำกัด เขตบางกอกน้อย กทม. และอีก 3 ชุมชน ได้แก่ ศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กทม. 2.สหกรณ์เคหสถานราชพฤกษ์ 26 จำกัด เขตตลิ่งชัน กทม. และ 3.ชุมชนบางบอน 133 เขตบางบอน กทม. ในความดูแลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือพอช. ว่า ตามที่ พม. ได้ดำเนินโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ตามแนวคิด “สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19 นั้น ตนจึงลงพื้นที่พบปะเยี่ยมและให้กำลังใจชาวชุมชน

 

อีกทั้งพูดคุยสอบถามถึงปัญหาและความต้องการในการช่วยเหลือต่างๆ เพื่อนำไปจัดทำแผนฟื้นฟูชุมชนต่อไป อาทิ การจัดตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัย COVID-19 ครัวกลาง และคลังชุมชน เป็นต้น

 

ผู้ช่วยรัฐมนตรี พม. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมี สายด่วน พม. โทร.1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมด้วยช่วยกันประสานความช่วยเหลือต่างๆ เช่น เบี้ยความพิการ เบี้ยผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเด็กเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท การพักชำระหนี้ของชาวชุมชนในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และ พอช. แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่มีนมสำหรับเด็ก คนตกงาน ผู้ที่มีรายได้ลดลง และกลุ่มเปราะบางในชุมชน เป็นต้น รวมทั้งกรมอนามัย ได้มาสาธิตให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19

 

นายสากล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเยี่ยมศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย พบว่า คนไร้บ้าน นับเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงต้องกักตัวอยู่ภายในศูนย์คนไร้บ้าน ทำให้ประสบปัญหาไม่มีรายได้จากการออกไปรับจ้างทั่วไปและการขายของเล็กๆน้อยๆ อีกทั้งศูนย์ฯ เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนอาหารสำหรับคนไร้บ้านภายในศูนย์ฯ  และคนไร้บ้านในพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้ามารับอาหารที่ศูนย์ฯ

 

ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ กระทรวง พม. โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้นำเนื้อไก่สด จำนวน 120 กิโลกรัม ที่ได้รับบริจาค มาให้กับศูนย์ฯ เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร ทั้งนี้ ตนมีความห่วงใยคนไร้บ้านและได้ย้ำกับทางศูนย์ฯ ว่า หากต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารและอื่นๆ ขอให้โทรมาแจ้ง สายด่วน พม. โทร. 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง