รีเซต

"ศบค." เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน กลุ่มที่ 1 กว่า 126 หน้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในช่วงคลายล็อกการ

"ศบค." เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน กลุ่มที่ 1 กว่า 126 หน้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในช่วงคลายล็อกการ
มติชน
3 พฤษภาคม 2563 ( 10:10 )
173
1
"ศบค." เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน กลุ่มที่ 1 กว่า 126 หน้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในช่วงคลายล็อกการ

“ศบค.” เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน กลุ่มที่ 1 กว่า 126 หน้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในช่วงคลายล็อก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว) ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 2 พ.ค.2563 ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรศึกษาอย่างละเอียดเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง สำหรับคู่มือดังกล่าวมีเนื้อหา 126 หน้า โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร และหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดทำคู่มือดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ได้ใช้เป็นแนวทางและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ที่แตกต่างกันไป เพื่อการดํารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด19 อย่างต่อเนื่อง และให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากโควิด

โดยในคู่มือดังกล่าว แยกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ส่วนที่ 2 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสําหรับพื้นที่

ส่วนที่ 3 คําแนะนําสําหรับพื้นที่ในการจัดทํามาตรการป้องกันควบคุมโรคตามข้อกําหนด สําหรับประเภทกิจการขนส่งสาธารณะ ส่วนที่ 4 แนวทางการกํากับติดตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19

ทั้งนี้ ยังมี ภาคผนวก ประกอบด้วย ภาคผนวก ก ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคผนวก ข ข้อมูลการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ได้มีการระบุว่าจัดทำรูปเล่มคู่มือนี้จำนวน 1,500 เล่ม และแจกจ่ายเป็นลำดับต่อไป

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Fi7EVz0rhrW_QCEQmiyxTe3C4ykLTKOg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง