รีเซต

"โมเดอร์นา" ฟรี! สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4,5

"โมเดอร์นา" ฟรี! สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4,5
TNN ช่อง16
26 สิงหาคม 2565 ( 12:33 )
136
"โมเดอร์นา" ฟรี! สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4,5

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) เข็ม 2,3,4,5 สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 

ให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไขดังนี้

เข็ม 2

เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 29 ก.ค. 2565

เข็ม 3 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 29 ก.ค.2565

- แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 29 พ.ค.2565

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + โมเดอร์นา

- แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 29 พ.ค.2565

- โมเดอร์นา + โมเดอร์นา หรือ ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 29 มี.ค.2565

เข็ม 4 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้

- เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3หรือ เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3

- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3

- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3

- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 29 เม.ย.2565

เข็ม 5 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา

- แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565

- ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + โมเดอร์นา + โมเดอร์นา ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา”

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4,5 ในวันที่ 29,30,31 ส.ค. และ 1,2 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

> สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตึกอำนวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

> กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

> กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย

> สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน

> กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์

LOT  วัคซีนโมเดอร์นาที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาข้อมูลจาก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

ภาพจาก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย / TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง