รีเซต

สสว.จับมือสถาบันอนุญาโตฯ แจกเวาเชอร์ 3,000 บ. ช่วยเอสเอ็มอี

สสว.จับมือสถาบันอนุญาโตฯ แจกเวาเชอร์ 3,000 บ. ช่วยเอสเอ็มอี
มติชน
2 ตุลาคม 2563 ( 10:54 )
59
สสว.จับมือสถาบันอนุญาโตฯ แจกเวาเชอร์ 3,000 บ. ช่วยเอสเอ็มอี

สสว.จับมือสถาบันอนุญาโตฯ แจกเวาเชอร์ 3,000 บ. ช่วยเอสเอ็มอีแก้ปัญหาข้อพิพาทธุรกิจ

 

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อช่วยสนับสนุนการระงับข้อพิพาททางธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพราะจากการสำรวจการดำเนินธุรกิจพบว่าจากปัญหาการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบทั้งด้านรายได้หรือคำสั่งซื้อที่ลดลง การขาดสภาพคล่อง กำลังซื้อที่หดหายไป และการลดการจ้างแรงงานในวงกว้าง ซึ่งนำไปสู่การเกิดข้อพิพาทในการดำเนินธุรกิจ และมีแนวโน้มการขยายตัวของปัญหาต่างๆ มากขึ้น จนอาจนำไปสู่การฟ้องร้องทางคดีในลักษณะต่างๆ

 

“สสว.จะสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องประโยชน์และขั้นตอนการระงับข้อพิพาททางเลือก ผ่านการจัดสัมมนาให้ความรู้ การเผยแพร่บทความ รวมถึงการส่งต่อปัญหาข้อพิพาทของผู้ประกอบกการผ่านไปยังสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเป็นคนกลางที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ เพื่อประสานแนวทางหาข้อยุติในกรณีพิพาททางธุรกิจของผู้ประกอบการ อีกทั้งประชาสัมพันธ์การระงับข้อพิพาททางเลือกในช่องทางต่างๆ ของ สสว.” นายวีระพงศ์ กล่าว

 

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเติบโตขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ข้อพิพาทต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นสูงเช่นกัน โดยผู้ประกอบการจำนวนมากยังคงเลือกใช้การระงับข้อพิพาททางหลักหรือการไปขึ้นศาลอยู่ ซึ่งใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ ทั้งด้านเวลา และค่าใช้จ่าย จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกันกันในการเผยแพร่ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการใช้การระงับข้อพิพาททางเลือก อาทิ การประนอมข้อพิพาท และ การอนุญาโตตุลาการ โดยเฉพาะคดีที่มีทุนทรัพย์ขนาดย่อม จะช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบการมีทางเลือกในการระงับข้อพิพาทที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

 

“สมาชิก สสว. ที่มีปัญหาข้อพิพาททางธุรกิจจะได้รับการสนับสนุนเวาเชอร์ มูลค่า 3,000 บาท จากสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับการเข้าใช้บริการจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยสสว.จะเป็นหน่วยงานกลางที่จะช่วยเหลือสมาชิก สสว. ประสานงานกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อเข้าเป็นคนกลางในการช่วยประนอมข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ความร่วมมือครั้งนี้จะมีอายุสัญญา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป” นายพสิษฐ์ กล่าว