รีเซต

ปภ. เผยอุบัติเหตุช่วงปีใหม่สะสม 3 วัน 1,183 ครั้ง

ปภ. เผยอุบัติเหตุช่วงปีใหม่สะสม 3 วัน 1,183 ครั้ง
TNN ช่อง16
1 มกราคม 2566 ( 16:40 )
87
ปภ. เผยอุบัติเหตุช่วงปีใหม่สะสม 3 วัน 1,183 ครั้ง

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566  สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการรณรงค์ ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566  “ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”  พบอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 466  ครั้ง  มีผู้บาดเจ็บจำนวน 467 คน และผู้เสียชีวิตจำนวน 59 ราย  สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือการ ขับรถเร็ว ร้อยละ 36.70 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 30.04 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.56 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 80.90 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 41.2


สำหรับจังหวัดที่มีตัวเลขอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ สุราษฎร์ธานี (42 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ สกลนคร 46 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (10ราย)  ทั้งนี้ ในช่วง 3 เกิดอุบัติเหตุรวม 1,183 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 1,182 คน ผู้เสียชีวิต รวม 146 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 18 จังหวัด อย่างไรก็ตาม วันนี้ (1 ม.ค.66) ยังอยู่ในช่วงเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ประชาชนยังคงเดินทางท่องเที่ยวและทำบุญตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงยังมีการจัดงานเฉลิมฉลองและงานรื่นเริงในพื้นที่ ศปถ. จึงได้เน้นย้ำให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายกวดขันผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย สำหรับการดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชนเข้มข้นการเฝ้าระวัง ตรวจตรา และป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่ รวมถึงเข้มข้นการดูแลเส้นทางสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและอำเภอ ซึ่งประชาชนใช้เป็นทางลัดออกสู่ถนนสายหลัก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง