รีเซต

ยอด 'ชาวต่างชาติ' เยือนญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 6 เท่าในปี 2023

ยอด 'ชาวต่างชาติ' เยือนญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 6 เท่าในปี 2023
Xinhua
27 มกราคม 2567 ( 17:29 )
37
ยอด 'ชาวต่างชาติ' เยือนญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 6 เท่าในปี 2023

(แฟ้มภาพซินหัว : กลุ่มวัยรุ่นญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีบรรลุนิติภาวะในเมืองโยโกฮามาของญี่ปุ่น วันที่ 9 ม.ค. 2023)

โตเกียว, 27 ม.ค. (ซินหัว) -- สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น รายงานว่าจำนวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นในปี 2023 รวมอยู่ที่ราว 25.83 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าราว 6 เท่า และคิดเป็นร้อยละ 80 ของสถิติ 31.19 ล้านคนในปี 2019 อันเป็นช่วงก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่

รายงานระบุว่าจำนวนการออกวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น ซึ่งออกเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวและการติดต่อธุรกิจ สูงเป็นอันดับหนึ่งในปี 2023 รวมอยู่ที่ราว 23.13 ล้านฉบับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 8 เท่า

ส่วนจำนวนการออกวีซ่าประเภทการฝึกงานและฝึกปฏิบัติทางเทคนิคแก่ชาวต่างชาติสูงเป็นอันดับสองในปี 2023 รวมอยู่ที่กว่า 180,000 ฉบับ ขณะจำนวนการออกวีซ่าประเภทนักเรียนนักศึกษาแก่ชาวต่างชาติรวมอยู่ที่เกือบ 140,000 ฉบับ

ขณะเดียวกันจำนวนชาวญี่ปุ่นที่เดินทางไปต่างประเทศในปี 2023 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ามากกว่า 3 เท่า รวมอยู่ที่กว่า 9.62 ล้านคน ซึ่งน้อยกว่าสถิติ 20.08 ล้านคนในปี 2019

ข่าวที่เกี่ยวข้อง