แผ่นดินใหญ่ออกมาตรการหนุน 'บริษัททุนไต้หวัน' พัฒนาธุรกิจเกษตร-ป่าไม้

แผ่นดินใหญ่ออกมาตรการหนุน 'บริษัททุนไต้หวัน' พัฒนาธุรกิจเกษตร-ป่าไม้
Xinhua Thai
17 มีนาคม 2564 ( 14:31 )
9
แผ่นดินใหญ่ออกมาตรการหนุน 'บริษัททุนไต้หวัน' พัฒนาธุรกิจเกษตร-ป่าไม้

ปักกิ่ง, 17 มี.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (17 มี.ค.) จีนแผ่นดินใหญ่ออกชุดมาตรการสนับสนุนการพัฒนาบริษัทผู้ประกอบการด้านการเกษตรและป่าไม้บนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากไต้หวัน

 

ชุดมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศ ครอบคลุมหลากหลายแง่มุมของการพัฒนาบริษัทผู้ประกอบการด้านการเกษตรและป่าไม้บนแผ่นดินใหญ่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากไต้หวัน อาทิ การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้ การจัดหาเงินทุนและการสนับสนุนเงินทุน การลงทุนและการดำเนินธุรกิจ การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และการบุกเบิกตลาดท้องถิ่น

 

การออกมาตรการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายส่งเสริมการปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมชาติและบริษัทผู้ประกอบการจากไต้หวันอย่างเท่าเทียมยิ่งขึ้น สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการเกษตรและป่าไม้บนแผ่นดินใหญ่ที่มีคุณภาพสูง และส่งเสริมการชุบชีวิตพื้นที่ชนบท

 

อนึ่ง เอกสาร "22 มาตรการด้านการเกษตรและการป่าไม้" ร่วมเผยแพร่โดยสำนักงานกิจการไต้หวันแห่งคณะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและกิจการชนบท สำนักบริหารป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติจีน คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรน้ำ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารประชาชนจีน สำนักบริหารการกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ และสมาพันธ์สหกรณ์การตลาดและการจัดซื้อแห่งประเทศจีน

 

เอกสารฉบับนี้มุ่งส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025) ของแผ่นดินใหญ่ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบและนโยบายเพื่อปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีของเพื่อนร่วมชาติในไต้หวันให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสร้างความมั่นใจว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันผู้คนบนแผ่นดินใหญ่

 

ชุดมาตรการดังกล่าวจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ความร่วมมือ และการพัฒนาเชิงบูรณาการข้ามช่องแคบไต้หวันต่อไป และเอื้ออำนวยให้เพื่อนร่วมชาติบนสองฟากฝั่งช่องแคบฯ มีชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง