ลำปางเข้มวางมาตรการแผนรองรับ ป้องกันไวรัส COVID-19

ลำปางเข้มวางมาตรการแผนรองรับ ป้องกันไวรัส COVID-19
77ข่าวเด็ด
30 มีนาคม 2563 ( 05:49 )
17
ลำปางเข้มวางมาตรการแผนรองรับ ป้องกันไวรัส COVID-19

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ด้วยความน่ากังวล ของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “COVID-19” คือ ผู้ที่ป่วยหรือผู้ที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ในช่วงระยะแรกมักไม่ค่อยแสดงอาการให้เห็นชัดเจน หลายคนยังดูแข็งแรงมีสุขภาพดีจึงทำให้ผู้ที่ติดเชื้อยังคงดำรงชีวิตตามปกติ มีการออกไปพบเจอผู้คนมากมายแบบไม่มีการระวังตัวหรือป้องกันตนเอง กว่าจะรู้ตัวว่าเป็นพาหะก็ได้แพร่เชื้อไปทั่วทุกสถานที่ที่ได้เดินทางไปถึง และยิ่งน่ากังวลไปกว่านั้นเมื่อพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดินทางกลับภูมิลำเนาตนเอง โดยประมาณกว่า 2,000 คน จะมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยทางจังหวัดลำปางได้มีมาตรการเฝ้าระวังจัดตั้งทีมอาสา “COVID-19” ระดับอำเภอ หมู่บ้าน ดำเนินการค้นหาติดตามจัดทำฐานข้อมูลผู้เดินทางกลับ สร้างความรู้ความเข้าใจให้คำแนะนำถึงวิธีปฏิบัติตนตามมาตรการกักตัว 14 วัน รวมทั้งใช้มาตรการเข้มข้นภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ผนึกกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และสาธารณสุข ตั้งจุดคัดกรองบุคคลในการเดินทางเข้ายังพื้นที่ภายในจังหวัด ทำการเรียกตรวจยานพาหนะทุกคัน และตรวจวัดไข้ผู้ขับขี่รวมถึงผู้โดยสารทุกคน หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิในร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ทางเจ้าหน้าที่จะมีการนำตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรค ทำการสอบประวัติบันทึกชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อาชีพการทำงาน รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันย้อนหลังล่าสุด เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามหาผู้ที่เกี่ยวข้อง หากทราบภายหลังว่าบุคคลนั้นป่วยด้วยเชื้อไวรัส “COVID-19”

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ได้ปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ อย่าตื่นตระหนกควบคุมสติและช่วยกันเฝ้าระวังพื้นที่สอดส่องติดตามบุคคลที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งจากต่างประเทศ หรือกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยหากพบเห็นบุคคลกลุ่มดังกล่าวและไม่มีการปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมเฝ้าระวัง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตท้องที่ทั้งที่ว่าการอำเภอ ตำรวจ สาธารณสุข ทราบเพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปดำเนินการตามขั้นตอนการเฝ้าระวังของจังหวัด และเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรค ใคร่ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนได้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกไปตามสถานที่สาธารณะ รวมทั้งให้หมั่นล้างมือบ่อยๆ และขอให้ยกเว้นกิจกรรมการชุมนุม หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก ตลอดจนให้ใช้มาตรการเว้นระยะห่างจากสังคมงดการสัมผัสเนื้อตัว อยู่ห่างจากกันไม่น้อยกว่า 1.5 – 2 เมตร

อย่างไรก็ตาม แม้ในขณะนี้จังหวัดลำปาง จะยังไม่มีรายงานยืนยันพบผู้ติดเชื้อ “COVID-19” แต่ทางจังหวัดได้มีมาตรการเตรียมแผนรองรับไว้แล้ว 4 ระดับ ระดับแรกเรียกว่ามาตรการสีเขียว ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ คือ การพยายามป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่จังหวัด แต่หากไม่สามารถป้องกันได้พบผู้ติดเชื้อแม้เพียง 1 ราย ทางจังหวัดจะยกระดับมาตรการเป็นสีเหลือง คือ การปิดกั้นชุมชน/หมู่บ้าน ไม่ให้ใครเข้าออกพื้นที่ และหากพบผู้ติดเชื้อ 5 – 10 ราย จะยกระดับมาตรการเป็นสีส้ม และสุดท้ายหากสถานการณ์รุนแรง จำเป็นต้องใช้มาตรการสีแดง ซึ่งจะเป็นมาตรการกดดันมากที่สุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า หากมาตรการทั้งหมดได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปาง เชื่อมั่นว่าสามารถนำพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเฝ้าระวังป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “ศูนย์ให้บริการข้อมูล COVID-19 จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 09-3140-8035 และ 09-3140-80223
ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการรัฐ ป้องกันไวรัส “COVID-19”

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ด้วยความน่ากังวล ของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “COVID-19” คือ ผู้ที่ป่วยหรือผู้ที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ในช่วงระยะแรกมักไม่ค่อยแสดงอาการให้เห็นชัดเจน หลายคนยังดูแข็งแรงมีสุขภาพดีจึงทำให้ผู้ที่ติดเชื้อยังคงดำรงชีวิตตามปกติ มีการออกไปพบเจอผู้คนมากมายแบบไม่มีการระวังตัวหรือป้องกันตนเอง กว่าจะรู้ตัวว่าเป็นพาหะก็ได้แพร่เชื้อไปทั่วทุกสถานที่ที่ได้เดินทางไปถึง และยิ่งน่ากังวลไปกว่านั้นเมื่อพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดินทางกลับภูมิลำเนาตนเอง โดยประมาณกว่า 2,000 คน จะมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยทางจังหวัดลำปางได้มีมาตรการเฝ้าระวังจัดตั้งทีมอาสา “COVID-19” ระดับอำเภอ หมู่บ้าน ดำเนินการค้นหาติดตามจัดทำฐานข้อมูลผู้เดินทางกลับ สร้างความรู้ความเข้าใจให้คำแนะนำถึงวิธีปฏิบัติตนตามมาตรการกักตัว 14 วัน รวมทั้งใช้มาตรการเข้มข้นภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ผนึกกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และสาธารณสุข ตั้งจุดคัดกรองบุคคลในการเดินทางเข้ายังพื้นที่ภายในจังหวัด ทำการเรียกตรวจยานพาหนะทุกคัน และตรวจวัดไข้ผู้ขับขี่รวมถึงผู้โดยสารทุกคน หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิในร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ทางเจ้าหน้าที่จะมีการนำตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรค ทำการสอบประวัติบันทึกชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อาชีพการทำงาน รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันย้อนหลังล่าสุด เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามหาผู้ที่เกี่ยวข้อง หากทราบภายหลังว่าบุคคลนั้นป่วยด้วยเชื้อไวรัส “COVID-19”

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ได้ปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ อย่าตื่นตระหนกควบคุมสติและช่วยกันเฝ้าระวังพื้นที่สอดส่องติดตามบุคคลที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งจากต่างประเทศ หรือกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยหากพบเห็นบุคคลกลุ่มดังกล่าวและไม่มีการปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมเฝ้าระวัง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตท้องที่ทั้งที่ว่าการอำเภอ ตำรวจ สาธารณสุข ทราบเพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปดำเนินการตามขั้นตอนการเฝ้าระวังของจังหวัด และเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรค ใคร่ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนได้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกไปตามสถานที่สาธารณะ รวมทั้งให้หมั่นล้างมือบ่อยๆ และขอให้ยกเว้นกิจกรรมการชุมนุม หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก ตลอดจนให้ใช้มาตรการเว้นระยะห่างจากสังคมงดการสัมผัสเนื้อตัว อยู่ห่างจากกันไม่น้อยกว่า 1.5 – 2 เมตร

อย่างไรก็ตาม แม้ในขณะนี้จังหวัดลำปาง จะยังไม่มีรายงานยืนยันพบผู้ติดเชื้อ “COVID-19” แต่ทางจังหวัดได้มีมาตรการเตรียมแผนรองรับไว้แล้ว 4 ระดับ ระดับแรกเรียกว่ามาตรการสีเขียว ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ คือ การพยายามป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่จังหวัด แต่หากไม่สามารถป้องกันได้พบผู้ติดเชื้อแม้เพียง 1 ราย ทางจังหวัดจะยกระดับมาตรการเป็นสีเหลือง คือ การปิดกั้นชุมชน/หมู่บ้าน ไม่ให้ใครเข้าออกพื้นที่ และหากพบผู้ติดเชื้อ 5 – 10 ราย จะยกระดับมาตรการเป็นสีส้ม และสุดท้ายหากสถานการณ์รุนแรง จำเป็นต้องใช้มาตรการสีแดง ซึ่งจะเป็นมาตรการกดดันมากที่สุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า หากมาตรการทั้งหมดได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปาง เชื่อมั่นว่าสามารถนำพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเฝ้าระวังป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “ศูนย์ให้บริการข้อมูล COVID-19 จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 09-3140-8035 และ 09-3140-8022

ข่าวที่เกี่ยวข้อง